Kleurendiagram waardering fysiek leefomgeving in de wijkenIn de herfst van 2012 hebben bijna 6000 inwoners van Groningen vragen beantwoord over hun beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. Het was de negende  enquête. De antwoorden zijn verwerkt in de Monitor leefbaarheid en veiligheid 2012 De gemeente houdt deze enquête iedere twee jaar, sinds 1996. Daarmee ontstaat dus ook een trendrapportage.  De gemeente gebruikt de uitkomsten voor beleidsontwikkelingen en ‑aanpassingen op stads‑, wijk‑ en/of buurtniveau. De Tuinwijk hoort nu tot de groep ‘betere buurten’. Klik op  icon Tuinwijk in Monitor Leefbaar en Veiligheid 2012 (Verbeterde versie) voor meer informatie. Hieronder is een beknopte samenvatting.
De complete Monitor L&V 2012 (6 Mb) kunt u downloaden via de gemeentesite: Klik hier
Bijgaande Kleurendiagram uit deze Monitor (aanklikken) toont de relatieve waardering voor de fysieke leefomgeving in de wijken.
 
 Een verbeterde wijk met parkeerprobleem.
Bij de vorige meting in 2010 was de leefbaarheid in de Tuinwijk sterk was verbeterd ten opzichte van de situatie in 2008. De bewoners vinden het nog steeds prettig in hun wijk. Het vinden van een parkeerplek is wel lastiger dan bij de vorige meting in 2010 en is het meest genoemde probleem.
 
Fysieke leefomgeving nu boven Stadsgemiddelde.
Het ‘groen en grijs’ in de Tuinwijk zit in de lift. De kwaliteit van de woningen is toegenomen en ligt nu op het stedelijk gemiddelde. De buurt is minder verloederd dan twee jaar geleden en scoort op dit punt boven het stadsgemiddelde. Ook de groenvoorziening is verbeterd en de Tuinwijk is de schoonste buurt van de stad.
 
Ook sociaal leefklimaat verbeterd
 De sociale samenhang is toegenomen tot het stedelijk gemiddelde. Ook voelen evenveel
bewoners van de Tuinwijk zich medeverantwoordelijk voor hun buurt als gemiddeld en is een gemiddeld percentage actief voor de buurt. De bewoners maken wat minder vaak een praatje met hun buren dan bij de vorige meting.
 
Grote toename tevredenheid voorzieningen
De voorzieningen in de Tuinwijk zijn duidelijk verbeterd de afgelopen jaren. Alleen de tevredenheid over de speelmogelijkheid voor kinderen ligt nog onder het stedelijk gemiddelde, maar is wel toegenomen.
 
Gevoel van onveiligheid toegenomen
Het percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in de Tuinwijk, is sinds 2010 toegenomen van 16 procent naar 25 procent. Het stadsgemiddelde ligt op 20 procent. Het gaat daarbij vooral om fietsendiefstal, auto-inbraak of schade.
 
Rooskleurige toekomst
In geen andere wijk in de stad zijn de bewoners zo positief over de ontwikkeling van hun woonomgeving als in de Tuinwijk. Ook in de toekomstverwachting scoort de Tuinwijk het hoogste van alle wijken en buurten.
 
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden