Onkruidteam in Tuinwijk Van links naar rechts Wiesje Jan Martin Sewdath en WolterDe Wijkvereniging Tuinwijk heeft vernomen dat het College van B&W van plan is de maandelijkse toelage van € 63, - voor ruim 200 vrijwilligers in de stad - per 1 juli 2013 in te trekken. In de Tuinwijk hebben we ook met deze voorgenomen maatregel te maken. Hier is sinds 2002 het zogenaamde Onkruid/zwerfvuilteam actief met momenteel 5 Tuinwijkbewoners (zie onderaan). In 2002 is,uitdrukkelijk inclusief de financiële waarderingsbasis, dit project in het leven geroepen in overleg met de Dienst SoZaWe.
 
Het team is al jarenlang een zeer nuttige aanvulling bij het beheer van de openbare ruimte. Het effect ervan is ook te zien in de Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor, die duidelijk aangeeft, dat sinds 2002 de verloedering in De Tuinwijk enorm is teruggelopen. Gezien de bezuinigingen op het Stadsbeheer krijgt deze vrijwillige aanvulling nog meer betekenis in de nabije toekomst.
 
Hiernaast is het Onkruidteam ook een waardevolle tijdsbesteding voor de deelnemers met een langdurige bijstandsuitkering zonder sollicitatieverplichting, omdat dit gezien hun persoonlijke situatie zinloos is. Onder hen zijn sinds een paar jaar ook enige inwoners van de Lentiswoningen in de Concordiastraat. Zij kunnen zo contacten leggen met hun medebewoners.
 
Het gaat om relatief weinig gemeentegeld , maar wel om een zeer welkome materiele waardering voor het vrijwilligerswerk, dat deze wijkbewoners in alle seizoenen uitvoeren op straat. De realiteit en oprechtheid van de waardering voor hun werk komt het best tot uiting via een vaste, financiële bijdrage. De toelage geldt ook als onkostenvergoeding voor kleding, schoeisel etc.
 
De Rijksoverheid verbiedt dergelijke uitkeringen door de Sociale Dienst. De toelage kan ook langs andere weg doorgaan. Bijvoorbeeld via andere diensten van de gemeente of via een subsidie aan een welzijnsinstelling in Groningen, die de toelage doorsluist. In ieder geval kan enige creativiteit makkelijk tot een houdbare oplossing leiden.
 
Ook het Heel de Buurtoverleg Tuinwijk vond unaniem dit een slecht plan. De Wijkvereniging heeft daarom een bezwaar geschreven naar het College en roept het College op tot een creatieve oplossing voor voortzetting van de vrijwilligerstoelagen.
 
Intussen heeft het College gereageerd op vragen in de raad over dit onderwerp: Klik hier
 
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden