Op de achtergrond van links naar rechts Wolter Bos Sewdath Ramsoek Jan Mulder Hans van Meggelen en Jannes Harkema. Niet op de foto Wiesje Kaper tn(Bron: Jaarbericht Stiel september 2013) De wijk die jaren terug bekend stond als een van de slechtste buurten van Groningen is na een grondige renovatie een plek waar mensen graag wonen. Woningen zijn opgeknapt en de complete sociale samenstelling is veranderd.
Het onkruidteam is in 2002 ontstaan om de wijk schoon te houden. Vanaf het prille begin was bewoner Martin betrokken bij het team, waar nu ook Lentis cliënten vanuit begeleid wonen en WerkPro medewerkers aan deelnemen. Op maandagen dinsdagochtend is het team actief. Het zwerfafval wordt opgehaald en het onkruid verwijderd. Je kunt het zo gek niet bedenken of het team komt het op hun tocht door de wijk tegen. “Van oude fietsonderdelen tot weesfietsen, winkelwagentjes die door studenten niet worden teruggebracht en ook afval dat naar de vuilstortplaats gebracht zou moeten worden", somt Martin op.
Sinds hij bij het onkruidteam actief is heeft hij een nieuwe hobby: “Ik heb allerlei nepplanten en kunstbloemen in mijn huis staan die ik tijdens het vuilruimen tegenkom.”
Martin vindt het van belang dat ze als vrijwilligers gezien worden en waardering krijgen. Ook de werkkleding is voor de teamleden belangrijk, want hierdoor worden ze serieus genomen in de wijk. “In het begin dachten wijkbewoners dat we een werkstraf aan het uitvoeren waren. Nu weten ze gelukkig beter.”
 
Opbouwwerker
Antje Zeldenrust verricht opbouwwerk in de Tuinwijk en ondersteunt het onkruidteam vooral op afstand. “We evalueren vier keer per jaar hoe het gaat, of er praktisch gezien iets nodig is zoals gereedschap. De basisstructuur in de Tuinwijk is stevig waardoor ik meer op de achtergrond aanwezig ben.”
 
Wijkschouw
Antje vertelt dat er regelmatig een wijkschouw in de wijk is. “Met gemeente, bewoners, de politie en Stiel lopen we door de wijk om te zien wat er op beheerniveau opgepakt kan worden door het wijkteam. Terugkerende thema's zijn de zwerffietsen die overal rondslingeren en het parkeren. Met een groep bewoners bedenken we hiervoor oplossingen.” Dat de wijk is gerenoveerd is merkbaar want er vindt volop sociale activiteit plaats. Er is een grote groep actieve bewoners dat gezamenlijk activiteiten organiseert. Het zomerfeest en de theaterwandeling 'Thuis in Tuinwijk' waren vorig jaar een groot succes. En er gaat nog meer gebeuren, zo vertelt Antje: “De komende jaren wordt er een nieuw buurtcentrum gerealiseerd in het Bessemoerpark voor Tuinwijk en Paddepoel-Zuidoost. Dit betekent een positieve impuls voor beide wijken.”
 
Onkruidteam Tuinwijk 
Doel:
Het onkruidteam is voortgekomen uit Samen Actief. Kerndoel van Samen Actief is dat wijkbewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving en dat bewoners zonder arbeidsplicht geactiveerd worden om zich in te zetten voor de leefbaarheid van hun buurt.
Rol van Stiel:
Stiel benadert mensen actief voor dit soort teams, waarbij ook de evenwichtigheid en diversiteit van het team meetelt. Stiel legt verbindingen en probeert zo min mogelijk te sturen. Een grote mate van zelfstandigheid bij deze teams staat voorop.
Resultaten:
Er is steeds minder werving voor dit team nodig en het functioneert zelfstandiger. De wekelijkse inzet van het team draagt in belangrijke mate bij aan het schoon en veilig houden van de Tuinwijk. Mede door dit soort samenwerkingsverbanden ontstaan er steeds meer initiatieven die de leefbaarheid van de wijk bevorderen.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden