Fryslan deel 1
Klik op de foto, druk eerst F11
Toelichting door Gerhild van Rooij:
Dit gedicht hangt in de expositie Op en afgang op een door mij vormgegeven banier. Ik kom via het spoor van Hurdegarijp, waar het eerste station ook in de 19e eeuw is neergezet, in 1866. Dit station is evenals het oude Noorderstation afgebroken en vervangen door het huidige station uit 1964. Het gedicht hangt in het Noordersation omdat je uit Friesland komend de ruimte van het lage land, waarin de lucht en het licht zo goed zichtbaar zijn, ziet, maar dat geldt niet alleen voor Friesland, vanaf Groningen zie je als je via het Noorderstation richting Delfzijl rijdt ook nog steeds die ruimte.
 

Fryslân
© Gerhild van Rooij

!
Zie

licht,
het licht
in de lucht
en uit de lucht,
kaatsend in water.
Natuurlijke warmte:
energie als geschenk
uit de stralen van de zon
die op een gewone zomerdag
hier alle koude van de grond halen
en daar groei-bloei-kiemkracht laten
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Fryslân
© Gerhild van Rooij, vertaling i.s.m. Pieter Duijff

!
Sjoch

ljocht,
it ljocht
dêr yn e’loft
en út’e himmel,
keatsend yn wetter
In natuerlike waarmte:
energzjy as in kadootsje
sa ut’e strielen fan it sintsje
dy’t op in gewoane simmerdei
hjir alle kâld fan’e groun weihelle
en dêr groei-bloei- kiemkrêft efterlitte
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Fryslân 2
Gerhild van Rooij

Einder

Waar eindigt het eindeloze einde?

Die fijne lijn daar aan de einder
lijkt mij zonder einde te zijn,
het is of de tijd daar drijft
in
haar eigen oneindigheid,
een broze tijdloosheid
waarin wij stil staren
en los van ons zelf
nog blijven dralen
- dwalend -
om alleen
in eigen
tijd te
zijn
.

Fryslân 2
Gerhild van Rooij
vertaling i.s.m Pieter Duijff

Eachein

Wêr eint it einleaze ein?

Dy fine line dêr oan it eachein
liket my sûnder ein te wêze,
it is of de tiid dêr driuwt
yn
har eigen eanleazens,
in broase tiidleazens
wêryn wy stearoge
stil, los fan ús sels
drale bliuwe
- dwelmjend -
om allinne
yn’e eigen
tiid te
wêze
.

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden