De gemeente Groningen lanceert de nieuwe campagne ‘Leven in Stad' met het huis-aan-huis verspreiden van een informatief magazine (klik hier) en het online gaan van www.leveninstad.nl. De campagne informeert Stadjers en studenten over het beleid dat de gemeente voert op het gebied van jongerenhuisvesting. Bovendien wil de campagne zorgen voor een goede onderlinge verhouding tussen beide doelgroepen.

Door het presenteren van feiten rondom de jongerenhuisvesting en overlast wil ‘Leven in Stad' mogelijke vooroordelen wegnemen. Het doel van de campagne - de opvolger van Doe normaal Ja! - is ervoor om een bijdrage te leveren dat studenten en buurtbewoners prettig met elkaar blijven samen leven in Groningen.

Fietsrekken
Omdat het leefritme van Stadjers en studenten van elkaar verschilt, heeft gemeente Groningen al jaren een actief beleid op het gebied van studentenhuisvesting. Zo wordt een maximum gesteld aan het aantal kamer verhuurpanden in een straat, worden panden op brandveiligheid en achterstallig onderhoud geïnspecteerd en plaatst de gemeente fietsrekken om overlast te voorkomen. Behalve over deze bestaande regelingen, informeert ‘Leven in Stad' over verschillende nieuwe maatregelen die gemeente Groningen de komende jaren neemt. Zo wordt er samen met woningcorporaties geïnvesteerd in de nieuwbouw van jongerenhuisvesting. Huiseigenaren worden verplicht hun kamerverhuurpanden te laten isoleren. Gemeentelijke inspecteurs hebben regelmatig overleg met politie en Meldpunt Overlast om snel op te kunnen treden bij (terugkerende) overlast. Daarbij kan een huiseigenaar zijn vergunning kwijtraken.

Oplossingen
Naast informatie over het gemeentelijk beleid presenteert ‘Leven in Stad' ook allerlei feiten. Door te informeren, wil ‘Leven in Stad' vooroordelen, onrust of angst wegnemen. De campagne geeft dan ook stellingen om over na te denken en beantwoordt deze door de juiste informatie te bieden. Enkele stellingen staan al op de site. Om deze feiten te kunnen presenteren heeft gemeente Groningen geïnvesteerd in een onderzoek onder 250 studenten en 262 buurtbewoners. Doel was om inzicht te krijgen in hun mening over overlast. Er is bijvoorbeeld gevraagd hoe vaak zij overlast ervaren, welke vormen van overlast het meest voorkomen en welke oplossingen de ondervraagden hiervoor hebben. Behalve informeren doet ‘Leven in Stad' ook een oproep aan Stadjers en studenten om rekening met elkaar te houden. Gemeente Groningen mag dan een beleid hebben, samen leven in de stad doen studenten en Stadjers natuurlijk vooral zelf.

Kamerverhuurpanden
In Groningen leven bijna 50.000 studenten samen met 140.000 Stadjers. Zo'n 23.000 studenten wonen ook in de stad en dat aantal zal verder toenemen. Tot 2005 mocht 9 procent van de panden in een wijk gebruikt worden voor kamerverhuur. Om in de groeiende vraag naar kamers te voorzien, werd deze norm in 2005 losgelaten. Daardoor nam het aantal kamerverhuurpanden in sommige straten snel toe. Na klachten van buurtbewoners stelde de gemeente in 2007 een nieuwe norm vast: maximaal 25 procent per straat. In 2008 werd deze aangescherpt tot 15 procent per straat.

Doe Normaal Ja!
‘Leven in Stad' is de opvolger van ‘Doe Normaal Ja!', de campagne die drie jaar geleden werd geïntroduceerd. Wat toon en beeld betreft, was deze campagne vooral gericht op (het gedrag van) de Groningse studenten. De naam en de insteek van de gemeentelijke campagne is mede door kritiek van studentenorganisaties veranderd. Die vonden dat ‘Doe Normaal Ja!' de Groninger studenten tekortdeed en de vooroordelen rond studenten versterkte.

Kijk voor meer informatie op www.leveninstad.nl.

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden