• Stand van zaken financiering Onkruid- en Zwerfvuilteam Tuinwijk. Toelichting: Dhr. Jur Huisman , lid van het WIJ-team Selwerd vertelt over hoe   het tot nu toe met de financiering van het Onkruid- en Zwerfvuilteam in de Tuinwijk (Voortaan onder de naam 'Tuinwijk Schoon') voor het jaar 2016 staat. Mogelijk zal er over enige vervolgacties gesproken wprden.
  • Stand van zaken m.b.t. het Betaald Parkeren in de Tuinwijk. Toelichting: Bewoner Harm Jan Dijkstra zal uiteenzetten wat de kansen zijn ,dat in de Tuinwijk toch nog binnen afzienbare tijd het Betaald Parkeren ingevoerd wordt , ondanks de “”bezinningsperiode”” , waar onlangs in de Gemeenteraad over gesproken werd.
  • Terugkoppeling uit de Klankbordgroep Slimme Fietsroute naar Zernike via de Bessemoerstraat. Toelichting: In de Tuinwijk is eenmaal de bewonersklankbordgroep Slimme Fietsroute via de Bessemoestraat bijeen geweest. Daarnaast zijn aan de Raad 2000 handtekeningen tegen de bomenkap Park Selwerd aangeboden. Deze activiteiten hebben allen gevolgen gehad voor het verdere proces van ontwikkeling van de Fietsroute. Deze ontwikkelingen zullen nader toegelicht worden.
  • Een rondvraag over de voortgang van Heel de Buurt na september 2016.Toelichting: De komende jaren zal de Gemeente nog meer dan nu het zg. Gebiedsgewijs werken in de gemeente invoeren. Daarbij staat o.a. de wijze van bewonersorganisatie , de relatie tussen bewoners en de WIJ-teams , de manier , waarop een Heel de Buurt model daarin zou passen en de invulling van het voorzitterschap daarvan ter discussie. Deze keer willen we een rondje houden om kennis te nemen van suggesties en opvattingen daarover.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden