Impressie_Kastanjelaan_presentatie_12_maartOp 23 september was de buurtavond over het Voorlopig Ontwerp van het tracé van tramlijn 1 voor het deel Kastanjelaan en Noorderstation. De omwonenden van dit deel waren hiervoor uitgenodigd.
Hieronder het verslag van de redactie, nagekeken door de communicatie-adviseur Regiotram. Het officiele verslag kunt u (binnenkort) downloaden (zie onderaan)

Klik op afbeelding voor impressie Kastanjelaan

De projectleider André Buikhuizen gaf toelichting op de plannen.
De Regiotram maakt deel uit van het pakket voor verbetering van het gehele openbaar vervoer in de Regio Groningen-Assen het gebied tussen Winsum, Hoogezand, Assen en Zuidhorn

De projecten moeten nog nader uitgewerkt worden. Over de financiering moet in de politiek nog een definitief besluit komen.
Een tram heeft meer vervoerscapaciteit dan een bus. Zonder aanleg van de tram zouden in 2020 15 tot 20 extra buslijnen nodig zijn voor het stedelijk openbaar vervoer.

Na deze bijeenkomst komen vervolgbijeenkomsten. Begin november een bijeenkomst waar men aan de hand van van een schetsontwerp op detailniveau commentaar en wensen kan inbrengen.
Daarna worden de ingebrachte opmerkingen verwerkt. In december is daarom nog een bijeenkomst waar wordt teruggekoppeld hoe de opmerkingen zijn verwerkt.

Belangrijkste gevolgen Tracé Kastanjelaan.

 • Aanklikken voor vergroting
  Tracé tramlijn 1
  Kastanjelaan-Eikenlaan
  Kastanjelaan/Eikenlaan
  Kastanjelaan_middendeel
  Kastanjelaan middendeel
  Kastanjelaan-overstap_Noorderstation_haltes
  Noorderstation met halte

  Profielen Kastanjelaan
  Kastanjelaan_BESTAAND_profiel
  Bestaand profiel
  Kastanjelaan_NIEUW_profiel
  Nieuw profiel
  Een deel, ongeveer 60%, van de 1e flat op de hoek Eikenlaan / Kastanjelaan wordt gesloopt. Om de bewoners zekerheid te bieden is alvast besloten tot aankoop van de appartementen
 • Er verdwijnen 61 parkeerplaatsen. Er wordt nog gezocht naar een oplossing voor vervangende parkeerruimte. De aanwezige bewoners waren verdeeld over het idee om parkeerruimte te zoeken de groenstrook achter de flat. Door een bewoner werd ook een suggestie gedaan om het trottoir langs de Kastanjelaan bij de woningen te versmallen tot het wettelijk minimum. In de tekening blijft het trottoir ongeveer zo breed als nu; 2,5 meter.
 • De auto-oversteken ter hoogte van de Abeelstraat en Magnoliastraat verdwijnen. Fietsers en voetgangers kunnen nog wel oversteken tussen Moesstraat en Magnoliastraat. Het groen blijft behouden maar wordt verplaatst.
 • Voor de ambulance komt een oplossing.
 • De trams zijn geluidsarm. Het gevaar is juist dat overstekende fietsers of voetgangers de tram niet horen aankomen. Bij krappe bochten, zoals de rotonde Kastanjelaan/Eikenlaan, is meer kans op rijgeluiden
 • De maximale frequentie van Lijn 1 is 16 x per uur in totaal voor beide rijrichtingen.
 • Buslijn 11 vervalt met de komst van de tram. De overige buslijnen blijven.
 • Er komt een sonderingonderzoek naar de ondergrond om na te gaan of maatregelen nodig zijn tegen trillingen. Een zwakke ondergrond geeft meer kans op trillingen. Bewoners die schade menen te lijden kunnen een beroep doen op de wettelijke regelingen voor bouwschade.

Opmerkingen bewoners en reactie projectleider:

 • Opmerking:Het Noorderstation krijgt een overstapfunctie, maar voor gehandicapten zouden eigenlijk liften aangebracht moeten worden. Antwoord: de trams zijn goed toegankelijk voor gehandicapten. ProRail gaat over de bouw van liften aan het Noorderstation. Men heeft ProRail hierover benaderd maar tot nu toe zonder resultaat. Er zijn geen machtsmiddelen.
 • Opmerking:Er komt een fietsroute langs het spoor vanaf de ACM-brug tot het van Starkenborghkanaal, deels over bestaande wegen. Bij het Noorderstation komt een oversteek over de Kastanjelaan. Het is niet bekend hoe die oversteek wordt uitgevoerd. Antwoord: over de fietsroute is niets is bij Project Regiotram bekend. Men zal dit nagaan bij de gemeente.
 • Opmerking:Met de tram wordt de Eikenlaan overbelast door het verkeer. Een oprit naar de Noordelijke Ringweg zou dit kunnen voorkomen. Antwoord: volgens de berekeningen kan de Eikenlaan het autoverkeer wel aan. Bovendien is de aansluiting naar de Noordelijk Ringweg erg duur,; de gemeente heeft besloten daarom niet verder te studeren op deze plannen.

Niet alle problemen kunnen opgelost worden met de aanleg van de tramlijn. Er moeten keuzes gemaakt worden. Wanneer alle problemen rond het tracé in beeld zijn gebracht moet de politiek daarover een standpunt innemen.

Planning (zie ook website Regiotram)
In december is het Voorlopig ontwerp van Lijn 1 gereed. In februari 2010 komt het Voorlopig ontwerp aan de orde in de Gemeenteraad en maart-april in de Provinciale Staten van Groningen. Dan wordt waarschijnlijk ook besloten over de financiële dekking. Daarna komt de inspraakperiode over het bestemmingsplan voor het hele tracé.
In 2011 wordt begonnen met de werkzaamheden. In 2014 moet Lijn 1 rijden.


Links:
Link naar www.regiotram.nl en officieel verslag bijeenkomst 12 maart 2009 voor Paddepoel-Selwerd-Tuinwijk of klik hier .
In de Bibliotheek van www.regiotram.nl staat ook het officiële verslag van 23 september of klik hier

(NB De afbeelding bovenaan is uit de presentatie op 12 maart jl. De sloop aan de bovengenoemde  flat aan de Eikenlaan was toen nog niet vermeld.)

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden