656Traject_Fietsroute_langs_TuinwijkOp 6 oktober was voor de betrokken wijkraden een Informatieavond over de ontwikkeling van fietspaden langs de noordelijke ringweg en de spoorlijn Groningen - Sauwerd (oa. langs de Tuinwijk) tussen de ACM brug over het Reitdiep en de Walfridusbrug over het van Starkenborghkanaal.
Namens de gemeente, gaven Jan Nijhoff (projectleider), Henk Hoekstra (verkeerskundige), Daan Schöne (landschapsarchitect) toelichting.
Klik op de luchtfoto's voor vergroting
(F11 voor meer beeld)
De gemeente heeft de betrokken (bewoners)organisaties al eerder schriftelijk geïnformeerd bij de start van de projecten. Op het moment is men in een verkennende fase. De gemeente wil nu de mening en wensen horen van de betreffende bewonersorganisaties om later eventueel mee te nemen in het ontwerp.

Fietsbeleid gemeente.
De gemeente Groningen wil het fietsverkeer stimuleren en wil zich blijven profileren als fietsstad nr. 1. In 2000 is de beleidsnota fietsverkeer vastgesteld. In de nota "Stap op" zijn de maatregelen voor het verbeteren van het fietsverkeer in 2009-2010 verder uitgewerkt.
Er zijn nog een aantal ontbrekende routes, vooral tussen wijken onderling. Twee van die ontbrekende schakels worden nu besproken

Kwaliteitseisen
Aan de hoofdfietsstructuur worden een 5-tal kwaliteitseisen gesteld. Dat zijn: Directheid, snelheid, doorstroming, comfort en verkeersveiligheid.
Dat vertaalt zich in inrichtingseisen, zoals:

 • 3,5 m breed
 • Asfaltverharding;
 • Voldoende verlichting;
 • Weinig oponthoud door verkeerslichten
 • In 30 km-gebieden is mengen mogelijk. Mengen betekent dat er een gemakkelijke inpassing is naar aansluitende of bestaande routes en de omliggende wijken.

Belemmeringen
Mogelijke problemen in de keuze van een fietsroute zijn de eigendomssituaties, groen- en waterstructuur, ligging van kabels en leidingen, het passeren van hoogteverschillen.

960Fietsroute_Tuinwijk_1_vanaf_KerklaanGevolgen voor Tuinwijk
In dit artikel wordt verder nu alleen ingegaan op de directe gevolgen voor de Tuinwijk en directe omgeving door de fietsroute langs het spoor. De route langs de Noordelijke Ringweg wordt hier overgeslagen. Dat deel is na te lezen in het officiële verslag dat u kunt downloaden (zie onderaan).

De luchtfoto's, die u kunt aanklikken, betreffen de delen van de route bij: aansluiting Kerklaan, kruising Moesstraat en het Noorderstation en bovenaan het hele traject. Deze dienen ter oriëntatie (Door redactie gehaald uit www.bestemmingsplannen.groningen.nl). De kaart van de gemeente kunt u onderaan downloaden.

960Fietsroute_Tuinwijk_Kruispunt_MoesstraatRoute langs spoorlijn Groningen-Sauwerd
Vanwege aansluiting op de Walfridusbrug en de ACM locatie ligt de route waarschijnlijk grotendeels aan de westzijde van de spoorlijn.
In de 2e helft van 2010 kan het gedeelte van de ACM fietsbrug tot aan de Kerklaan klaar zijn. Dit is de 1e fase.

Aandachtspunten zijn:

 • Het hoogteverschil bij de kruising Prinsesseweg. De keuze is tussen een ongelijkvloerse kruising (is erg duur) of een andere, verkeersveilige oversteek. De Prinsesseweg wordt nu ervaren als een voor fietsers lastige doorsteek qua zicht vooral ter hoogte van Super de Boer.
 • Bij de K. de Vriezestraat wordt het fietsverkeer mogelijk gemengd met het autoverkeer. Belemmeringen zijn de verkeersdrempels en de grote hoeveelheid geparkeerde auto's.
 • Ter hoogte van de volkstuinen is mogelijk extra ruimte nodig eventueel in combinatie met ontwikkeling van de spoorverdubbeling.

Een alternatieve route ligt aan de oostzijde bij de Kalverstraat etc. De westzijde heeft de voorkeur want er wordt gestreeft naar een continue fietsroute.

960Fietsroute_Tuinwijk_NoorderstationNoorderstation
Een belangrijke ontwerpopgave is de aansluiting op het Noorderstation. Daar verandert de komende jaren veel vanwege uitbreiding van de busvoorzieningen en de aanleg van de tram. Dat kan ertoe leiden dat er toch gekozen wordt voor een route langs de oostzijde van het spoor tot aan de Asingastraat. Langs de Asingastraat ligt aan de kant van de Hoogte een smal fietspad.

Een hoogliggend fietspad langs het spoor lijkt nu geen optie. Dan zijn de uitwisselingsmogelijkheden moeilijk. De grond is van Prorail. De aanleg van fietspaden langs het spoor is slechts zeer beperkt toegestaan.

Hoe verder

 • Al deze informatie zoals nu verstrekt is behoudens goedkeuring van van College en Raad.
 • Er is nu een globale inventarisatie en er moet nog gekeken worden naar specifieke onderdelen.
 • De gemeente ontwikkelt een ontwerp dat ter visie wordt gelegd waarvoor de Raad geld beschikbaar stelt.
 • De gemeente verwacht het ontwerp in 2010 af te ronden. Na de aanbesteding kan de uitvoering plaats vinden in 2011.
Onderliggende informatie
Meer informatie, oa de aandachtspunten, kunt u hieronder bekijken en downloaden, ook het volledige officiële verslag. Dit is zeer aan te bevelen!
Details luchtfoto's
Als hulpmiddel bij kaart gemeente. Druk F11-toets voor meer beeld. Voor meer details op luchtfoto's, klik op:


Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden