Wijkvereniging Tuinwijk.
 
Bestuur:  Derk Jaap Bessem , voorzitter/penningmeester ; Jan Arnold , secretaris.
Adres:     Magna Petestraat 23 , tel: 5775214 , E-mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
De Wijkvereniging is in 1983 opgericht als uitvloeisel van alle wat ongecoördineerde bewonersactiviteiten tijdens de grote renovatie van de Tuinwijk. In 1994 fuseerde de wijkvereniging met de bewonersorganisatie van de Studentenbuurt.
De wijkvereniging geeft de Wijkkrant De Tuinfluiter uit; gaat deze website beheren, en onderhoud de contacten met de gemeente, de politie en andere instellingen m.b.t. de leefklimaat-belangen van de Tuinwijk. Er wordt nauw samengewerkt met het opbouwwerk in de wijk; het Bewonersplatform van de Tuinwijk fungeert als een soort ledenraad van de Wijkvereniging.
Elke buurt binnen de Tuinwijk onderhoud via een eigen comité rechtstreeks contact met de be- trokken woningbouwcorporatie.

 
Buurtcomite Concordiabuurt.

Klik hier

 
Huurderscomité Wilgenlaan
Contactpersoon:
Mw. D. Hopman, Wilgenlaan 34, 9741 BT
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 5730006
 
 
Straatcomite Radijstraat.
 
Het Straatcomite Radijsstraat bestaat uit dit moment uit  Liesbeth van Hoffen , Leentje Haaksma,
Liesbeth van Hoffen
Radijsstraat 32A
9741 BP Groningen
050-5773157
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het Radijstraatcomite onderhoud de bewonerscontacten met de Chr. Woningstichting Patrimonium. Er wordt minimaal 2 x per jaar met de directie overlegd over huurdersbelangen in de Radijsstraat en daarmee samenhangende zaken.
Het Radijstraatcomite in zijn huidige vorm is opgericht in 1981 toen de comite's van de noordzijde en de zuidzijde fuseerden na het gereedkomen van de renovaties in de straat.
Het comité let in het bijzonder op het handhaven van het groene karakter van de Radijsstraat.
Daarvoor is een aparte bomen- en plantencoordinator actief: Luit Dijkstra, Radijsstraat 47a
Daarnaast is vanuit het Comité in 2003 het initiatief gekomen om in de Radijstraat 42 schilderijen aan de gevel van de zuidzijde aan te brengen.
Het Radijstraatcomite werkt met de andere Patrimonium-huurdersorganisatie stedelijk samen in de Huurdersraad G.W.H.P.: http://www.gwhp.nl

 
Bewonerscomissie 10 van woningcorporatie In.
 
Contactpersoon:  Sjoerd W. Bouwman , Bedumerstraat  2b. tel. 050 - 577 61 34
 
Een geheel zelfstandig huurderscomite bestaat in de Studentenbuurt niet. De Studentenbuurt is ondergebracht bij een wat verspreid restdistrict van Woningcorporatie In, waar ook de Bedumerstraat en de Koninginnelaan onder vallen.

 
Jeugdcentrum Tuinwijk.
 
Bestuur:  Klaas Swaak, voorzitter , Derk Jaap Bessem, penningmeester, Martin Brouwers, notulist , Franka Sikkink , Gre van de Graaf, Annie Talens, Ria Barenkamp, Gea Boersma , leden.
 
Het Jeugdcentrum Tuinwijk staat aan de Bessemoerstraat 2. Het heeft nu bijna geheel een sociaal-culturele functie voor kinderen en jongeren uit de Tuinwijk en directe omgeving.
Daarvoor is professioneel kinderwerk (Marleen Streurman) en professioneel jongerenwerk ( Joep Schuringa en Sjors Bottema) aanwezig.
Al deze functionarissen houden overigens kantoor boven het Buurtcentrum Sonde 2000, dat zich in het Vensterschoolcomplex aan de Eikenlaan bevind.
Jeugdcentrum Tuinwijk is een alcoholvrije instelling sinds het een jeugdlokatie is. In 2008 fuseerde het formeel met buurtcentrum Sonde 2000.
Het volwassenenwerk vindt dan ook in Sonde 2000 plaats. In Jc. Tuinwijkwordt overigens wel veel door wijkbewoners vergaderd.
 
Beheerder van Jc. Tuinwijk is mevr. Trea Wubbolt.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden