Studentenbuurt3Op dinsdag, 10 november 2009 was het weer eens bijzonder druk in Jeugdcentrum Tuinwijk. Bijna 40 Studentenbuurtbewoners lieten zich de gemeentelijke plannen voor de herinrichting van hun buurtje uitleggen. Deze herinrichting moet in het voorjaar van 2010 uitgevoerd worden. De directe aanleiding is de totale vernieuwing van de riolering in de buurt.
Het gemeentelijke herinrichtingsplan omvat in hoofdzaak de terugkeer van een meer rechte straatindeling met stoepen langs de voortuinen en ook weer langsgeparkeerde auto's.
  • Daarbij zal er plaats voor 75 auto's zijn, 6 plekken minder dan nu; in gemeentelijke tellingen kwam de Dienst RO echter op maximaal 64 buurtgebonden auto's in de wijk.
  • De Flankeurspoort zou een nieuw ingerichte speelplek voor de kleinere jeugd moeten worden.
  • De fietsroute door de poort zou nog onaantrekkelijker voor vooral brommers moeten worden.
  • Alle bestaande bomen in de openbare ruimte (dus niet in de tuinen!) verdwijnen wegens slechte kwaliteit en opstakel voor de nieuwe herinrichting, zij worden vervangen door meer nieuwe bomen (voorstel: een sierpeer)
Studentenbuurt1Na de presentatie door Projectleider Dorus van Hooff brandde het commentaar los.

Een bewoner kwam zeer overtuigd op voor het principe van het bestaande woonerf. Dat werkt al erg snelheidsremmend en is dertig jaar geleden door de bewoners zeer uitdrukkelijk gewenst. Daarbij kwam vervolgens toch ook de vraag wat je eigenlijk met een auto in de Studentenbuurt moet. En zeker met soms twee per huishouden. Het is milieu-onvriendelijk en we zitten hier met onze neus bovenop uitstekend openbaar vervoer. Ook enkele andere bewoners verdedigden het woonerf, zodat de Stadsdeelsecretaris Bernadette Snellers kwam melden, dat nieuwe herinrichting, die toch ook vrij kostbaar is achterwege blijft wanneer een zeer grote groep bewoners dat echt niet wil.

Studentenbuurt2
Enkele bewoners wilden nu toch wel eens opschieten met discussie over het voorliggende plan,want de volgende morgen zou de wekker al weer om 5 uur gaan.
Hierna verplaatste de discussie zich meer naar de aspecten van het voorliggende plan.
Volgens sommige bewoners past dat toch beter bij het historische karakter van de buurt. De aanwezigheid van stoepen heeft duidelijk voordelen bij de opvoeding van de kinderen en daarvan komen er steeds meer in de Studentenbuurt. Maar enkele bewoners met een heel klein voortuintje zagen de auto's toch liever aan de Kastanjelaanzijde van de Studentenlaan geparkeerd. En kan dat parkeren niet nog verder gereguleerd worden door betaald parkeren als buurt aan te vragen?
Volgens Stadsdeelsecretaris Bernadette Snellers is dat laatste zeker mogelijk; alleen zou het dan wel eens meteen in de hele Tuinwijk ingevoerd kunnen worden.

Ook wilden meerdere bewoners de bomen aan de woningzijde van de Studentenlaan behouden. En zou de bomencoördinator van de Tuinwijk niet nog eens naar die boomkeuze kunnen kijken. Verder werd er toch gevraagd naar meer verkeersremmende maatregelen en naar een enkele extra parkeerplaats hier en daar. En zou er niet geparkeerd kunnen worden op de plek van de ambulancepost aan de Kastanjelaan? Want er bestaat inderdaad het voornemen deze op termijn te slopen.

FlankeurspoortEnkele bewoners vroegen om terugkeer van de historische lantarenpalen en de Art Deco lampen boven de Flankeurspoort.
Tenslotte werd er toch een opiniepeiling gehouden over het principe: woonerf of nieuw plan. Meerdere bewoners onthielden zich van stemming, omdat zij eigenlijk een Plan C wilden, wat echter lastig met 40 man te ontwerpen is. Er bleef een zeker waarneembare aanhang voor het woonerf, maar het voorstel voor een nieuwe inrichting had duidelijk de overhand bij de peiling.

De gemeente neemt al de suggesties op het nieuwe plan mee zoals dat heet en werkt er, waar mogelijk met het voorbereidingsgroepje van bewoners mee verder. Binnen afzienbare tijd komt een wat bijgesteld plan weer op tafel bij de formele inspraakprocedure. Maar: uiteindelijk beslist de gemeenteraad.

Derk Jaap Bessem.


Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden