sonde_2000De ontmoetings/gepreksgroepen lopen nu een aantal weken, maar er kunnen nog nieuwe deelnemers bij. Deze ontmoetingsgroepen kunnen 2 verschillende richtingen inslaan, namelijk de ene week kunnen mensen besluiten om iets actiefs te ondernemen, zoals een tentoonstelling bezoeken met aansluitend een kopje koffie.
De volgende keer heeft de ontmoetingsgroep meer het karakter van een gespreksgroep, waar mensen kunnen praten over zaken die hen bezig houden. Deze groepen ontmoeten elkaar op dinsdagochtenden van 10.00 tot 11.30 uur, één keer per maand. De eerstvolgende data zijn 5 januari en 2 februari.

Fitness
De op ‘ZUMBA' lijkende fitness dans is zo populair geworden dat de groep in tweeën gesplitst moest worden. Het eerste uur van 19.00 tot 20.00 is vol maar het uur van 20.15 tot 21.15 kan nog wel nieuwe deelnemers gebruiken. Deze lessen zijn op de woensdagavond in grote zaal boven.

Gelegenheidskoor
In januari willen we beginnen met een soort gelegenheids koor. Er wordt in 12 keer toegewerkt naar een voorjaarsconcert omstreeks het begin van de maand april. Het is de bedoeling om in deze periode een aantal liederen meerstemmig in te studeren. Iedereen is welkom, jong en oud, zwart en wit, man en vrouw! Het koor oefent elke woensdag van 14.30-16.00 uur en de start is, bij voldoende opgaven, op 13 januari. Dit gelegenheidskoor kost 45 euro voor 12 keer.

Computerles
Op maandagmiddag, dinsdagochtend en donderdagmiddag worden er computerlessen gegeven. U krijgt hier één op één les, dus van uw eigen privé leraar. Om deze reden kunnen wij ook nog steeds nieuwe docent/vrijwilligers gebruiken. Dus wanneer u het leuk vindt om iemand anders iets te leren, geef u dan op bij ons kantoor of telefonisch. Ook is er op de woensdagen op de even weken een inloop middag, waar u zonder een afspraak te maken, naar binnen kunt om antwoord te krijgen op al uw computerproblemen.

Kookclub
Ook willen wij graag een kookclub opstarten. Deze club komt 1 keer per maand bij elkaar in de keuken van Sonde 2000 en is vooral bedoeld voor mensen die zin hebben om eens een keertje gezellig met andere mensen te koken en te eten. Dus eerst gezellig met elkaar eten klaarmaken en opeten en de boel opruimen en daarna gezamenlijk beslissen wat er de volgende keer gegeten wordt. Deze club is elke derde dinsdag van de maand van 17.30 tot 20.00 en start op 19 januari, bij voldoende opgaven.

Gedichten schrijven
In oktober is er een cursus gedichten schrijven van start gegaan en de deelnemers zijn zeer enthousiast. In deze cursus leert u zelf een gedichten bundel samen stellen. De cursus helpt u om uw eigen talenten op het gebied van schrijven en dichten te ontwikkelen. De bedoeling is om in januari weer met een nieuwe reeks van 10 lessen te starten. Deze cursus is op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 en kost 3 euro per keer.

Meer informatie
Voor informatie over de verschillende activiteiten kunt u telefonisch contact met ons opnemen: 050 - 5710515 of u kunt even op het buurtcentrum langskomen en informatie krijgen op ons kantoor. Ons adres is: Buurtcentrum Sonde 2000 Eikenlaan 288/1, achter zwembad de Parrel.

Graag willen wij ook uw aandacht voor het volgende. Het landelijke project Zilveren Kracht is opgezet om het grote potentieel dat ouderen hebben op het gebied van kennis en ervaring om te zetten in een soort talenten bank die gebruikt kan worden door de maatschappij. Bent u geïnteresseerd om actief bezig te zijn in uw buurt, dan kunt u een folder halen over dit project op het kantoor van Sonde 2000.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden