Studentenbuurt_winterEr wordt door de Dienst Ruimtelijke Ordening nog steeds gesleuteld aan het ontwerp voor de herinrichting van de Studentenbuurt.
Op 16 december was er weer een overleg met de bewonerscommissie van de buurt, die zich met dit plan bezighoudt.
In die commissie zitten nu Ineke Ensing, Richard Schmale en Derk Jaap Bessem. Het bleek, dat de gemeente nog wel wat worstelt met sommige wensen, die op de discussieavond van 16 november jl. naar voren werden gebracht.

Het wordt heel lastig om een enkele extra parkeerplaats te realiseren, een aanpassing van het bomenplan in de richting van meer diversiteit bleek wel goed mogelijk. Er wordt nu gedacht aan een combinatie van de sierpeer met lampionbomen en dus uitbreiding van het prunus-bestand in de particuliere tuinen. De Studentenlaan is nog een discussieonderwerp, waar de Dienst nog over enkele alternatieven voorde straatinrichting nadenkt.

In januari komt het bewonersgroepje weer met de ambtenaren bij elkaar om te zien of het werkbare voorstellen heeft opgeleverd.
Al met al leidt een zorgvuldige voorbereiding tot verlenging van de procedure.

Want wanneer er een definitief ontwerp is moet het weer naar B.& W. en volgt nog de formele inspraakprocedure, de behandeling in de Raad en de aanbesteding.
Daarom is duidelijk, dat uitvoering voor de zomer niet meer lukt.
Alles is nu gericht op een start rond midden augustus; begin november kan dan zowel de rioleringsvernieuwing als de herinrichting klaar zijn, net op tijd om ook nog de nieuwe bomen te kunnen planten.

Derk Jaap Bessem.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden