Studentenbuurt_verkleindIn december en januari heeft het voorbereidingsgroepje van bewoners uit de Studentenbuurt en Lefier verder overlegd met de Dienst Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Groningen over de herinrichting van de Studentenbuurt.

Zoals bekend, is als uitgangspunt voor de herinrichting gekozen voor het traditionele model van rijweg en stoepen met parkeren van auto's in lengterichting lang de stoepen.
De gehele Flankeurspoort blijft beschikbaar voor het inrichten van o.a. een kinderspeelplek. De inrichting van deze speelplek zal via een apart kinderparticipatie-project, waarbij kinderen ook ontwerpen maken en zelf keuzes maken, worden uitgevoerd.

Op de rest van het plan is van bewonerszijde nog allerlei commentaar geleverd; de ontwerpers van de Dienst R.O zijn er in geslaagd een deel van de bewonerssuggesties in het plan te verwerken.
Streetview_StudentenlaanDe belangrijkste wijziging is het besluit om het parkeren in de Studentenlaan geheel aan de groenzijde; de Kastanjelaanzijde, te laten plaatsvinden. Daarbij kan ter hoogte van de ambulancepost op 16 plekken dwars geparkeerd worden. Hiermee groeit het aantal officiële parkeerplaatsen tot 77. Dit is praktisch genoeg voor alle huidige auto's in de buurt; het is echter niet mogelijk om in elke straat het parkeren voor de eigen deur te garanderen. Dit is echter een knelpunt, dat tegenwoordig voor elke binnenstadswijk geldt.
Het is mede daarom niet ondenkbaar, dat, wanneer alle renovatiestof in de Tuinwijk is neergedaald er een discussie over de wenselijkheid van betaald parkeren moet starten.

Bomenplan
Ook is in overleg met de "bomencoördinator" Luit Dijkstra het bomenplan flink aangepast.
Pyrus_calleryana_callery_pear_blossomNaast de sierpeer (waarvan de gemeente garandeert dat er geen enkele peer aanzit!) komen er lampionbomen en Spaanse Aken (ja, dat blijken dus ook bomen te wezen!). Door Lefier zal met individuele bewoners overlegd worden over de mogelijkheid in een aantal voortuinen prunusbomen te planten. Het idee om historische verlichting in de buurt terug te brengen is nog onderwerp van nader onderzoek.

PrunusboomVanaf ongeveer omstreeks 25 februari a.s. zal het plan te zien zijn op de Tuinwijkwebsite. Indien het College van B.& W. akkoord gaat komt het plan in de loop van maart in de officiële inspraak. Indien dat ook voldoende positief afloopt kan de uitvoering naar verwachting na de bouwvakvakantie starten, waarbij begonnen wordt met de vernieuwing van de rioleringen. Het zou dan mogelijk moeten zijn nog eind november ook de nieuwe bomen te planten.
Klik op de foto's om te vergroten, druk eerst F11
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden