_Bslim_SPT_10_maart__7
Op 10 maart was een woensdagmiddag vol gezondheid en leuke sportieve activiteiten op Vensterschool SPT (Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk). Met begeleiding door het sportteam van SPT.
Het Bslim Sportteam SPT zal in het nieuwe blok in het teken staan van gezondheid.
Met aandacht voor gezonde voeding maar vooral de activiteiten die aangeboden worden zitten vol beweging, onder andere free running, uni hockey en extreme sports.
Deze naschoolse activiteiten zijn bestemd voor alle kinderen van 4 tot 21 jaar uit de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Het zijn activiteiten waarmee je doormiddel van een stappenteller kan bijhouden hoe fit jij bezig bent. Door deze activiteiten wil het sportteam van SPT de kinderen in de wijk een bewuste kijk geven op hun leefstijl.

Klik op de foto's om te vergroten, druk eerst op F11
MRT voor motorisch gezonde kinderen
thumb_You_Tube_Bslim_SPT_10_maart_2010
Klik op de afbeelding voor het filmpje!
Een van de projecten die onder Bslim vallen, is MRT: motorische remedial teaching. Dit programma is bedoeld voor kinderen met een motorische achterstand. Dit uit zich niet alleen in minder goed kunnen bewegen of sporten, maar kan ook zichtbaar worden in het handschrift.
Sinds enkele jaren worden de kinderen in groep 3 van de basisschool gescreend door de brede vakdocent sport, samen met de (vak)leerkracht van de groep. Op basis van deze screening worden kinderen geselecteerd voor MRT. De leerkracht bespreekt de uitslag van de screening met de ouders. Indien de ouders hiermee instemmen worden ouders en kinderen uitgenodigd voor een eerste kennismaking met MRT. _Bslim_SPT_10_maart__2De kinderen die uiteindelijk mee gaan doen krijgen individueel of in kleine groepjes oefeningen aangeboden die de motorische vaardigheden van het kind stimuleren. Ook krijgen de kinderen oefeningen mee naar huis om mee te oefenen. In een half jaar tijd kunnen de kinderen vaak een groot deel van hun achterstand inlopen, waardoor ze beter met hun leeftijdgenootjes mee kunnen doen en zowel in de klas als met sport en spel minder buiten de boot zullen vallen. De ouders worden van begin tot eind bij de vorderingen van hun kinderen betrokken.

Meer foto's: Klik hier of klik op de Diaserie
Contactgegevens Bslim SPT: Klik hier

BslimHet Bslimproject  in Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk is begonnen op 1 juli 2007 en duurt tot 1 juli 2011.
Meer achtergrond informatie over Bslim SPT: klik hier

Interview projectleider Bslim.
In de MartiniSportkrant stond een interview over Bslim met de stedelijk projectleider Marjolijn de Wijk . Hier is het grootste deel weergegeven (het deel over Hoogkerk is weggelaten).

_Bslim_SPT_10_maart_De strijd voor een sportieve leefstijl
Veel jongeren hebben overgewicht, sporten te weinig en eten ongezond
De gemeente Groningen pakt dit probleem sinds enkele jaren aan. Met het project Bslim wordt de jeugd gestimuleerd voor een fitte leefstijl te kiezen.
Beleidsmedewerker Marjolijn de Wijk is een van de bedenkers en projectleider van dit project. "We proberen jongeren positief gedrag aan te leren." "Bslim gaat over alles wat met een gezonde leefstijl te maken heeft: sporten en bewegen, gezonde voeding, normen en waarden", zegt Marjolijn de Wijk.

_Bslim_SPT_10_maart__4 _Bslim_SPT_10_maart__9 _Bslim_SPT_10_maart__8
Onder het project Bslim vallen zeer uiteenlopende activiteiten. Van voetballen op een speelveldje, een spelvakantieweek en clinics van sporters en sportvereningingen, tot een dieetprogramma voor dikke kinderen, motorische remedial teaching en een gezonde kookclub. Bslim is er voor kinderen en jongeren, van nul tot negentien jaar.
Marjolijn de Wijk: "We beginnen direct na de geboorte van het kind al met voorlichting aan de ouders. Zij kunnen niet vroeg genoeg doordrongen worden van het belang van gezonde voeding en voldoende beweging voor hun zoon of dochter."

Verschillende recepten
_Bslim_SPT_10_maart__6Bslim is in 2005 (voorzichtig) van start gegaan in twee wijken. Een jaar later werden dat er al vier en sinds 2007 is Bslim in 9 wijken actief. Iedere wijk heeft een kernteam dat bestaat uit een brede vakdocent sport, een buurtsportwerker en een projectmanager van het Huis voor de Sport Groningen. Dit team heeft contact met verschillende organisaties in de wijk. Dit zijn scholen, de naschoolse activiteiten coördinator, de peuterspeelzalen, de buitenschoolse opvang, sportverenigingen etc etc. Het begin van ieder team was verschillend. De ene wijk beschikte bijvoorbeeld al over een netwerk, de Vensterschool, de andere niet.

_Bslim_SPT_10_maart__3"Bslim is maatwerk", benadrukt Marjolijn de Wijk. "Per wijk hebben we het aantal buitenspeelplaatsen en sportverenigingen geïnventariseerd en gekeken welke moeilijke doelgroepen er zijn. Omdat de situatie zo verschillend is, hebben we een overkoepelend plan van aanpak ontworpen voor Bslim. De wijken kunnen daar zelf invulling aan geven. Het kernteam kiest welke activiteiten ze precies gaan organiseren. Er geldt dus niet één recept voor alle wijken. Ik vind het belangrijk dat wijken en organisaties de oplossingen kiezen die bij ze passen."

Leuk en sprankelend
_Bslim_SPT_10_maart__5De Wijk stelt dat Bslim sporten en gezond leven echt op de kaart heeft gezet in Groningen. "Het mooie is dat het totale sport- en voedingsaanbod in een wijk nu een samenhangend geheel vormt. Vóór Bslim hadden we opzichzelfstaande projecten, waarbij we het gevoel hadden dat we de problematische groepen niet voldoende bereikten. Dikke kinderen bijvoorbeeld geven zich vaak juist niet op voor een sportactiviteit. Nu benaderen we ouders van kinderen met overgewicht via school en wijzen hen op ons speciale programma.
Toch blijft het lastig alle doelgroepen te bereiken." Een constructieve benadering vindt Marjolijn de Wijk belangrijk. "We proberen jongeren positief gedrag aan te leren. Dat kan alleen als de activiteiten aantrekkelijk zijn. Bslim is leuk, sprankelt. We maken met Bslim duidelijk dat het ook heel lekker kan zijn om gezond te eten en veel te bewegen."

Oorspronkelijk titel: "Groningse Jeugd gezond door Bslim". Bron: de Martini Sport Krant: Zie ook www.martinisport.nl/


Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden