Tram_in_KasselVan 22 februari tot en met 2 april 2010 heeft u de gelegenheid om een inspraakreactie te geven op de twee geplande tramlijnen in Groningen. Bij het Voorkeurstracé van Lijn 2 gaat het om de voorkeursroute van de tram van Hoofdstation naar Kardinge, en bij het Voorlopig Ontwerp van Lijn 1 over de nadere invulling en uitwerking van het in juni 2009 vastgestelde tracé.
Ook wil het College van B&W van Groningen graag weten wat u vindt van de Koppelingsvariant. Dat is het idee om de twee lijnen nabij de Bloemsingel met elkaar te verbinden. Uw reacties en adviezen helpen de verantwoordelijke bestuurders om een goed besluit te nemen. U kunt zowel schriftelijk als mondeling reageren.

Schriftelijk reageren.
U kunt een brief met uw reactie richten aan het College van B&W van Groningen. Ook vindt u op de website www.regiotram.nl een inspraakformulier dat u kunt printen en invullen, klik hier. U kunt uw reacties sturen naar:
College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen
t.a.v. Project RegioTram
Oosterstraat 56a
9711 NX Groningen
Uw reactie moet uiterlijk 2 april 2010 bij het project RegioTram binnen zijn.

Mondeling reageren
U kunt uw zienswijze mondeling toelichten tijdens twee openbare inspraakbijeenkomsten. Die vinden plaats in de Martinikerk in Groningen:
  • Maandag 22 maart 2010: over het Voorlopig Ontwerp tramtracé Lijn 1
  • Dinsdag 23 maart 2010: over het Voorkeurstracé Lijn 2
Tram_Kassel_interieurDe inspraakavonden beginnen om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De bijeenkomsten staan onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Als u tijdens een van de bijeenkomsten het woord wilt voeren, kunt u dit tot 19 maart 2010 doorgeven aan het project RegioTram, via tel. (050) 402 35 50. Voor een mondelinge reactie kunt u ook een afspraak maken op het projectbureau via hetzelfde nummer. Afspraken zijn mogelijk op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 12.00 uur en van 15.00 - 16.30 uur.

Informatiebijeenkomsten
Het project RegioTram organiseert diverse wijkinformatiebijeenkomsten in de stad Groningen waar nadere informatie over de beide tramlijnen gepresenteerd wordt.
Voor de Tuinwijk: Dinsdag 16 maart: voor bewoners en ondernemers omgeving Korreweg / Noorderstationsstraat / Kastanjelaan / Selwerd. In het Reitdiep College, Eikenlaan 286, 9741 EW Groningen. Tijd: 19:30-21:30.

De redactie probeert de informatie uit deze bijkomst zsm te publiceren.
Klik op de foto's om te vergroten, druk eerst op F11
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden