Sierkers_closeup_gevuldbloemig De bewoners van de Studentenlaan, de Vindicatstraat en de Magna Petestraat mogen op kosten van de gemeente een sierkers in hun voortuin planten.
Vroeger stond in elke tuin een sierkers, maar in de loop der jaren zijn onder meer door onderhoud aan de woningen sierkersen verdwenen.
"In de voortuinen van de aanliggende woningen staan hier en daar nog sierkersen", aldus het stadsbestuur.

Sierkers_Vindicatstraat"Omdat deze bomen bepalend zijn voor het straatbeeld, willen wij de bewoners in de gelegenheid stellen van gemeentewege extra sierkersen in hun voortuin te planten."
Klik op de foto's  (deels doorgelinkt)

(Redactie) Meer over de Japanse Sierkers: Klik hier

Flankeurspoort
thumb_Sierkers_2Het sierkersplan hoort bij het voorstel van de gemeente om de drie straten en de Flankeurspoort opnieuw in te richten. Dat gaat gebeuren op het moment dat de riolering wordt vervangen, dat is na de zomervakantie van dit jaar. Het plan voor de herinrichting is samen met een werkgroep van de gemeente gemaakt. Het buurtje is nu nog een woonerfinrichting waarbij geen sprake is van aparte stoepen.

thumb_Japanse_sierkers_2009-0411_058Eenrichtingsverkeer
Er komen weer trottoirs met bomen naast de rijbanen en parkeerplaatsen langs de stoepen. Het tweerichtingsverkeer op de Vindicatstraat en Magna Petestraat wordt wegens ruimtegebrek in éénrichtingsverkeer. Om de snelheid te remmen komen er op verschillende plekken verhoogde weggedeeltes.

Opgepimpt
Om het plan uit te voeren, moeten er zeventien bomen worden gekapt. Er komen minimaal weer zeventien bomen voor terug. "Gestreefd wordt naar de aanplant van dertig stuks", aldus het college van B&W. Het speelterreintje voor kinderen bij de Flankeurspoort wordt ‘opgepimpt'. De herinrichting kost 570.00 euro. Het herinrichtingsplan wordt nog deze maand ter inzage gelegd zodat belanghebbenden schriftelijk hun reactie kunnen geven.

(Bron: Gemeente Groningen)
Meer over het herinrichtingsplan: Klik hier

Inspraak
De officiële aankondiging van de inspraak over het herinrichtingsplan komt 25 maart in de Gezinsbode en daarna ook op de wijkwebsite!

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden