Huismeesterslogo(Persbericht de Huismeesters) Lentis gaat zich vestigen in de Tuinwijk. De zorginstelling heeft voor één van haar woonvormen haar oog laten vallen op een complex woningen op de hoek Moesstraat 68/68a/70 en Concordiastraat 1 tot en met 15a.
De Huismeesters maakt 16 woningen hiervoor geschikt.

In het wooncollectief komen personen met een psychische of psychiatrische aandoening te wonen. Ze zijn in staat om (semi) zelfstandig in een buurt te wonen. De behandeling staat niet meer op de voorgrond. Medewerkers van Lentis zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. In de stad Groningen zijn meer van deze woonvormen, onder andere in Helpman en Beijum.
De Huismeesters heeft enkele jaren geleden de woningen al de bestemming wooncollectief gegeven. Dit is destijds met de buurtbewoners gecommuniceerd. Recent kon definitieve overeenstemming worden bereikt met Lentis.

Tijdens het Bewonerspatform Tuinwijk op 10 mei jongstleden, waar alle bewoners voor werden uitgenodigd, is meer informatie verstrekt over de aard van de voorziening en haar bewoners. Lentis, De Huismeesters en de Gemeente Groningen waren aanwezig om vragen te beantwoorden. De avond verliep constructief. De aanwezige bewoners hebben vertrouwen in een goede inpassing in hun buurt, die zich al kenmerkt door diversiteit.

Op initiatief van het bestuur van de Wijkvereniging Tuinwijk zal een klankbordgroep van omwonenden worden georganiseerd. Het voorstel kon rekenen op een positieve reactie van alle betrokkenen en wordt verder uitgewerkt. Deze klankbordgroep zal de eerste anderhalf à twee jaar regelmatig met de leiding van het project de ervaringen bespreken.
De bouwtechnische aanpassingen in de woningen starten na de bouwvak. Verwacht wordt dat de bewoners van de woonvorm in februari 2011 hun intrek nemen.

Van de redactie
Meer informatie op de wijkwebsite over de plannen voor het wooncollectief : Klik hier
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden