LenteTuinwijklogoVerkleindOp 25 mei besprak Heel de Buurt Tuinwijk de voorstellen van de gemeente voor de Wijkvisie van de Tuinwijk. Heel de Buurt is de bijeenkomst in de Tuinwijk van actieve bewoners, gemeente, woningbouwcorporaties, politie en opbouwwerk, waar drie maal per jaar de hoofdzaken rond het te voeren wijkbeleid worden besproken onder voorzitterschap van het raadslid Rosita van Gijlswijk.
Deze keer presenteerde de gemeentelijke Stadsdeelcoordinatie voorstellen voor de Wijkvisie Tuinwijk,
een stuk, dat vastlegt, waar het met de wijk in de periode 2010 - 2014 heen moet.

Nu is het duidelijk, dat de voorgaande visie voor de periode 2006 - 2010 (Lente in de Tuinwijk) erg belangrijk is geweest en veel resultaten heeft opgeleverd.
Renovatie_Concordiabuurt_23-25februari_2010De nieuwe visie bouwt daar op verder, maar is daarom veel minder ingrijpend. Want in de voorgaande periode (Lente in de Tuinwijk) zijn de grote projecten uitgevoerd, die nu het uitgangspunt voor de volgende periode vormen. De grote wijkvernieuwingsingrepen zijn inmiddels een feit; de herinrichting van de woonomgeving in de Studentenbuurt en de Concordiabuurt bevinden zich in een flink gevorderd voorbereidingsproces; de sociale activiteiten hebben resultaten opgeleverd in de vorm van schuldensanering, toeleiding naar werk en kinder- en jongerenwerkactiviteiten. Aandacht voor de veiligheid heeft er in geresulteerd, dat voor de politie de Tuinwijk een heel gewone, gemiddelde stadswijk is geworden.

Open_dag_Fruitstraat_24_april__2010_5Wel zijn heel veel mensen, die ook deelnemers in deze projecten waren definitief uit de wijk verhuisd, de Tuinwijk krijgt voor een groot deel een heel nieuw bewonersbestand. Daarbij is opmerkelijk hoe goed de verkoop van woningen in de Concordiabuurt tot nu toe verloopt. De Wijkvisie is dan ook voor een groot deel op deze nieuwe situatie gebaseerd . De Tuinwijk moet een woonplek zijn voor zowel mensen die zijn aangewezen op de sociale huursector, jongeren en studenten, als kopers van middelgrote woningen, waaronder vooral starters en jonge gezinnen.

Een discussiepunt is nog of de Tuinwijk ook echt geschikt is voor ouderen. In het verleden was dat al niet echt het geval en ook nu zijn er voor deze groep niet direct voorzieningen in de wijk beschikbaar. De Tuinwijk moet wel een gemengde wijk, kindvriendelijk en met behoorlijk wat groen blijven.

Bessemoerstrook_schets
Wat dat groen betreft is de Bessemoerstrook van groot belang en het is nu juist de herinrichting van die strook, die inmiddels binnen twee jaar aan zijn derde gemeentelijke projectleider toe is, die weinig vordert en zich in een onduidelijke fase van planontwikkeling bevind. Naast sommige bewoners wond ook Rosita van Gijlswijk zich hier over op, want de strook heeft ook een functie in het stedelijke natuur- en groenbeleid.

Nachtbeleving_Tuinwijk_omgeving_spoor_Noorderstation-2De nieuwe visie vermeldt ook het Noorderstation als belangrijk openbaar vervoersknooppunt, zeker wanneer de tram gerealiseerd wordt. De veiligheid rond het station verdient blijvende aandacht.

Dat geldt ook voor het groenonderhoud in de wijk, waar de gemeente aan bewoners meer verantwoordelijkheid en zeggenschap wil geven. Tenslotte moest de gemeente erkennen, dat het volkstuintjescomplex langs de Klaas de Vriezestraat in gevaar kan komen door het plan voor de aanleg van een langeafstands/hogesnelheidsfietspad langs de spoorlijn naar Delftzijl. Er was nog geen oplossing voor deze bedreiging beschikbaar.

In hoofdzaak gingen de aanwezigen akkoord met de gepresenteerde uitgangspunten voor de Tuinwijkvisie. Dus op basis hiervan schrijft de gemeente de komende maanden verder.
Derk Jaap Bessem.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden