Studentenbuurt_via_FlankeurspoortOp 16 maart 2010 heeft de gemeente het voorstel voor herinrichting van de Studentenbuurt vrij gegeven voor inspraak.
Omdat er drie reacties op het plan zijn ontvangen, heeft het college het plan op 6 juli 2010 opnieuw aan de raad voorgelegd. De raad is akkoord gegaan met het plan.
Het benodigde krediet is reeds in september 2009 ter beschikking gesteld.

Het voorstel is voorgelegd aan de archeoloog van de afdeling Wonen en Monumenten. Afgesproken is dat een archeologisch medewerker tijdens de graafwerkzaamheden aanwezig is.

Bewonersparticipatie
PrunusboomTussen mei 2009 en januari 2010 zijn er vijf bijeenkomsten geweest van een werkgroep, bestaande uit bewoners en een vertegenwoordiger van Lefier.
Het projectplan is op 16 september 2009 behandeld in de raadscommissie. Een inspreker vroeg aandacht voor het aantal parkeerplaatsen in de buurt. Naar aanleiding hiervan is het aantal parkeerplaatsen op maximale sterkte gebracht.
In november 2009 is er een avond georganiseerd voor alle buurtbewoners. Hierbij waren ongeveer 25 buurtbewoners aanwezig.
kinder-participatietraject_Flankeurspoort_1277Er is in december 2009 met een deskundige buurtvertegenwoordiger specifiek gesproken over de keuze voor de nieuwe bomen.
In samenwerking met de SKSG (kinderopvang) en Stiel heeft een werkgroepje van direct omwonenden van de Flankeurspoort een plan ontwikkeld om dit verblijfsgebied in te richten voor kinderen.
De verschillende overleggen met bewoners (en Lefier) hebben geresulteerd in het op inrichtingsplan dat van 26 maart tot 23 april 2010 ter inzage heeft gelegen.
Binnen de gestelde termijn zijn er drie schriftelijke reacties bij de gemeente binnengekomen.
Klik op de foto's om te vergroten, druk eerst F11

Kort samengevat zegt het College naar aanleiding van de ingekomen reacties:
  • Aan de wens om het bestaande woonerf niet om te bouwen tot traditionele straatinrichting met 30 km/uur regiem kan niet worden voldaan.
  • Aan de wens tot het realiseren van minstens evenveel parkeerplaatsen als in de huidige situatie kan niet worden voldaan. Het aantal loopt terug van 81 tot 77.
  • Aan de wens tot behoud van de bestaande bomen aan de Studentenlaan en bij de Flankeurspoort met verbetering van hun conditie, kan wel worden voldaan. In de Studentenlaan kunnen daarom geen nieuwe bomen komen.
  • Aan de wens om bij de inrichting van het speelgebiedje Flankeurspoort rekening te houden met de direct aanwonenden kan wel worden voldaan.
  • Aan het verzoek om terugbrengen van de historische lichtmasten kan niet worden voldaan ivm het budget.
  • Het verzoek tot weer aanbrengen van de oorspronkelijke Art Deco armaturen aan weerszijde van de poort is ingebracht bij de werkgroep als separaat onderwerp vanuit het wijkteam NLA.
  • Groen_Studentenlaan_bij_AmbulancepostDe groenvoorziening tussen de Studentenlaan en de ambulancepost wordt niet meegenomen in de herinrichting want dit groen staat niet op gemeentegrond. De ambulancedienst wil juist dit dichte groen gedeeltelijk verwijderen om ongewenste activiteiten in deze bosschages te belemmeren.

Documenten
Streetview_StudentenlaanHet Collegebesluit zoals 6 juli is vastgesteld door de raad:
Verder is ook een nieuwe schets bijgevoegd.


Flankeurspoort
Op 19 april was een bewonersavond voor de Flankeurspoort over de doorgang onder de poort mbt veiligheid, verkeer, speelvoorzieningen, groen.
Klik op icon Verslag bewonersavond 19 april 2010 Flankeurspoort Studentenbuurt (39.5 kB)

En verder..
Sierkers_closeup_gevuldbloemigNa de vakantie komt een bijeenkomst voor de werkgroep over de herinrichting. Dan zal men ook een besluit moeten nemen over de datum van de start van de werkzaamheden. De werkzaamheden kunnen in september/oktober starten, maar dan zit er een grote onderbreking in het werk door de winter (modder, rommel). De werkvoorbereiders van de gemeente stellen voor te starten in begin 2011.

Wordt vervolgd.

Klik hier voor een luchtfoto van de huidige Studentenbuurt. Die krijgt straks historische waarde!
Hieronder foto's van de bomen die in het nieuwe plan genoemd worden. De Spaanse Aak wordt nu hier niet meer genoemd.
Pyrus_calleryana_callery_pear_blossom Lampionboom_B_KoelreuteriaPaniculata5 Lampionboom_KoelreuteriaPaniculata5
Extra grote afbeelding Extra grote afbeelding
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden