Afscheid_Jan_van_der_Heide_27_oktober-14Jan van der Heide heeft ruim 30 jaar gewerkt bij Patrimonium, de laatste 10 jaar als directeur. Per 1 november gaat hij met pensioen. De afscheidsreceptie was in de Puddingfabriek in de Viaductstraat. Locoburgemeester Frank de Vries verleende hem de Erepenning van de stad Groningen als blijk van waardering voor zijn grote inzet als voor de ontwikkeling van de volkshuisvesting in Groningen (inclusief Tuinwijk, zie 2 foto's onder)
Hij heeft zich altijd sterk ingezet voor betaalbare en goede huisvesting voor lagere inkomens.
Auke de Vries volgt hem op per 1 november.
Klik op de foto's, druk eerst F11
Jan_van_der_Heide_bij_Opening_Kunstproject_Radijsstraat_23_augustus_2003In de Tuinwijk heeft Patrimonium voor de Radijsstraat afgezien van een nieuwe ingrijpende renovatie met samenvoeging en gedeeltelijke verkoop van woningen zoals in de Concordiabuurt en Studentenbuurt. In de Radijsstraat is de prijs-kwaliteit verhouding nog goed. Er zijn klachten over gehorigheid en soms vochtoverlast in de benedenwoningen aan de Zuidzijde maar de huren zijn relatief erg laag. Jan van der Heide meende dat deze goedkope categorie gehandhaafd moest blijven. Door nieuwbouw of ingrijpende renovatie zou de huur aanzienlijk moeten stijgen.
Afscheid_Jan_van_der_Heide_27_oktober-7 Afscheid_Jan_van_der_Heide_27_oktober-9 Afscheid_Jan_van_der_Heide_27_oktober-20 Afscheid_Jan_van_der_Heide_27_oktober-17
Patrimonium hanteert een eigen enigszins selectief inplaatsingsbeleid. Mede daardoor heeft de Radijsstraat geen geschiedenis van langdurige problemen met uitgebreide drugoverlast (incl alcohol) of door geluidsoverlast.
Hierbij zijn 2 foto's van Jan van der Heide bij de opening van het kunstproject in de Radijsstraat 23 augustus 2002

Jan_van_der_Heide_met_wethouder_Karin_Dekker_bij_Opening_Kunstproject_Radijsstraat_23_augustus_2003In de jaren "90 zijn in de Wilgenlaan bij de meeste portieken liften aangebracht, niet overal omdat soms de meerderheid in een portiek de benodigde huurverhoging niet wilde of kon betalen. Door deze kwaliteitsverbetering kunnen deze woningen weer lange tijd mee.

Jan van der Heide was gemakkelijk direct bereikbaar. Het Radijsstraatcomité heeft hem een mussenkast geschonken (meer over mussenkasten: klik hier)

Zijn rol in en visie op de volkshuisvesting: Klik op
Meer foto's en video van de receptie
afscheid_Jan_van_der_Heide

Video:   afbeelding links aanklikken.Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden