social-media-management1-Het Stadsbeheer gaat over het oplossen van meldingen en klachten in de openbare ruimte. Het Stadsbeheer onderzoekt momenteel hoe ze bewoners beter kunnen informeren over hun werk dat ze doen. Men wil graag weten hoe daarbij de "Social media" gebruikten kunnen worden. Onder de noemer social media worden onder andere weblogs, fora, sociale netwerken als Hyves, Facebook en LinkedIn en diensten als Twitter geschaard.
Via deze media delen mensen verhalen, kennis en ervaringen.
Afbeeldingen aanklikken voor vergroting

Derk Jaap Bessem van de  Wijkvereniging Tuinwijk heeft ook een reactie gegeven. Zie onderaan. Deze reactie is niet namens de bewoners in de Tuinwijk en een ander bestuurslid legt de nadruk weer wat anders.  Verdere reacties kunt u vinden in de bijlage. Klik op: Onderzoek Stadsbeheer social media reacties samenvatting versie 26 januari 2011
Huidige methode voor klachten en meldingen: tel 050-3678910 en via het Eloket: Klik hier

Reactie Derk Jaap Bessem
Social_MediaIn de reacties valt op, dat er toch nog een behoorlijke groep mensen is, die vrij afstandelijk t.o.v. hyves, Facebook, twitteren etc. staat. Dat lijkt al aan te geven, dat de gemeente zich daar niet met de hoogste prioriteit op moet gaan richten. (Sommigen wijzen op de vergrijzing, die mogelijk op langere termijn het gebruik van deze sociale media eerder doet dalen dan stijgen.)
Twee jaar geleden is de gemeente heel erg de prioriteit gaan leggen op twee websites: www.mijnwijk.groningen.nl en de websites van de afzonderlijke wijken zelf, waarvan er zo'n 30 onder regie van de gemeente de lucht in zijn gebracht.
Het lijkt ons, dat de gemeente consequent moet zijn, en in de eerste plaats deze twee websitesystemen voor berichten ook van stadsbeheer etc. moet gebruiken. Hou dus vooral die wijkwebsites in de gaten; gebruik hun nieuwsbrieven etc..
Vervolgens horen wij veel positieve berichten over het bestaande E-loket. Schijnt snel en uitstekend te werken. Dat lijkt ons dus ook een goed kanaal om info en verzoeken van burgers te ontvangen.
Overzichten per wijk van activiteiten van Stadsbeheer etc. kunnen dan op de genoemde website worden gezet. Tot nader order zou blijft de Gezinsbode en zeker de wijkkranten (in combinatie met de wijkwebsites ) van groot belang.
Voor direct contact (met bewonersorganisaties, wijkkranten) kan verder E-mail heel vaak goed functioneren.

social_media2Misschien zijn de Social media wel nuttig bij zgn. "acute situaties" in de woonomgeving zoals langdurige gladheid door ijzel en sneeuw, waarbij we op de hoogte worden gehouden van de
strooizout situatie en de vooruitzichten op korte termijn. bijvoorbeeld "Over enkele uren hier wordt ijzel verwacht" .
Verder kun je nog onder bepaalde doelgroepen onderzoek doen of die meer ingesteld zijn op communicatie met de gemeente via de Social media.

De sociale media zijn eigenlijk meer bedoeld voor de vrije tijd, entertainment en familie + vrienden e.d. Dat moet je niet met de overheid gaan verwarren lijkt ons, wat burgemeester Rehwinkel daar dan ook over mag beweren) Via de andere genoemde media is de infovoorziening (ook juist voor de ontvanger) veel beter te structureren en efficiënter te verwerken.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden