In november 2008 stuurde het Bewonersplatform Tuinwijk en de Wijkvereniging een brief aan B. & W. over het uitblijven van de financiering voor het veranderen van de Bessemoerstrook in een parkachtige groene zone. Het Bewonersplatform meende begrepen te hebben, dat 1,1 miljoen euro voor dit project aan de bewoners van Paddepoel gegeven was, die het vervolgens aan heel andere zaken wilden uitgeven.

In het antwoord van burgemeester Wallage wordt bevestigd, dat het nog steeds de bedoeling is van de Bessemoerstrook een beter aangelegde groenzone te maken. In die zone moeten wel een aantal voorzieningen behouden blijven. Er is zelfs een projectleider voor aangesteld, dhr. K. Mulder. Die heeft de taak om ook de omringende bewoners uit de Tuinwijk en Paddepoel bij het project te betrekken. Deze functionaris wil daarover ook graag met de Heel de Buurtgroep in de Tuinwijk spreken.

De burgemeester ontkent, dat Paddepoel 1,1 miljoen voor de Bessemoerstrook heeft gekregen. Een dergelijk geoormerkt bedrag is nooit toegekend. Wel is het totale bedrag, dat Paddepoel kreeg in het kader van het nieuw lokaal Akkoord extra hoog uitgevallen, mede in verband met plannen rond de Bessemoerstrook, maar Paddepoel mag doen met het geld wat zij wil.
Het geld voor de herinrichting van de strook moet komen uit de ""totale exploitatie van het gebied".
Deze formulering is wat onduidelijk, de vraag blijft wat er allemaal onder de totale exploitatie van het gebied valt. In ieder geval lijkt het er op, dat er plannen gemaakt kunnen worden en dat in samenhang daarmee bekeken wordt hoeveel dat kost en wie er dan allemaal aan moeten meebetalen. Dus: wordt vervolgd.

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden