MoesstraatIn het najaar van 2010 heeft de gemeente voor de achtste keer haar burgers geënquêteerd over hun beleving van de leefbaarheid en veiligheid in de eigen woonomgeving. De gemeente houdt deze enquête iedere 2 jaar sinds 1996.,Ruim 6.400 mensen hebben de vragen beantwoord. Voor de Tuinwijk worden hier de belangrijkste resultaten vermeld. Daarbij gaat het hier om in welke mate de scores van de Tuinwijk afwijken van het stedelijk gemiddelde. Alle informatie: Klik hier

Leefbaarheid
Het betreft hier uitspraken als "In deze buurt heb je het goed getroffen", Ïk blijf hier graag wonen" "ïk verhuis zo gauw mogelijk uit deze buurt", "Het is een vervelende of prettige buurt om te wonen". Ik ben gehecht aan de buurt". Ook is gekeken naar het percentage bewoners dat vindt dat er geen belangrijke problemen in de buurt zijn. In Tuinwijk is de beleving van de leefbaarheid bijna gelijk aan het stedelijk gemiddelde. 

In het algemeen vooruitgang
Open_dag_Fruitstraat_24_april__2010_24De Tuinwijk scoort veel beter op de kwaliteit van de woonomgeving dan in 2008, al is het nog iets onder het stadsgemiddelde. De bewoners van Tuinwijk geven nu even vaak als de gemiddelde stadjer aan gehecht te zijn aan hun buurt. In het verleden was dit sterk ondergemiddeld. Verder is het percentage dat vindt dat er geen belangrijke problemen in de buurt zijn behoorlijk toegenomen sinds 2008, van 15 naar 22 procent. Parkeren is nu probleem nummer één. Voorheen was dit altijd criminaliteit en vandalisme.

Fysiek: minder verloedering
bankje_wilgenlaan_1200_1De respondenten in de Tuinwijk rapporteren veel minder tekenen van verloedering dan twee jaar geleden. Scoorde de buurt toen nog beduidend slechter dan het stadsgemiddelde, nu gaat het beter dan gemiddeld. Half zoveel bewoners geven aan vaak vernielingen, graffiti en rommel op straat te zien. Er zijn ook minder aangiften van vernieling. Verder is de tevredenheid over het schoonhouden van de buurt toegenomen. De waardering voor het onderhoud van speelvoorzieningen en wegen is teruggelopen. De kwaliteit van de woningen wordt hoger gewaardeerd dan eerder, maar ligt toch nog iets onder het stadsgemiddelde.

Sociale leefomgeving: verder verbeterd, maar kan nog beter
Kindermoestuin__najaar_2010_22De eerder ingezette verbetering van het sociaal leefklimaat in de Tuinwijk heeft verder doorgezet: de kwaliteit van de woonomgeving en de sociale samenhang worden hoger gewaardeerd, maar nog wel iets lager dan de stad als geheel. De lage sociale samenhang en de weinige buurtcontacten zijn hier debet aan. Dit is ook in Oosterpark en in het Centrum is dit het geval maar vooral in de Tuinwijk blijkt nu wel een toenemend gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor de buurt.

Voorzieningen: voor jongeren goed, verder ondergemiddeld
Jeugdcentrum_Tuinwijk_De tevredenheid over de voorzieningen voor jongeren is in de Tuinwijk hoger dan ooit, en ligt ook boven het gemiddelde van de stad. Bij het basisonderwijs, voorzieningen voor ouderen en speelvoorzieningen zien we het tegendeel; de tevredenheid is teruggelopen en is nu duidelijk ondergemiddeld. Van een buurthuis maken de bewoners van de Tuinwijk weinig gebruik. Het minst van alle wijken in de stad, met uitzondering van het Centrum. Toch vindt het merendeel van de bewoners dat er voldoende plekken in de buurt zijn om elkaar te ontmoeten.

Veiligheid: onveiligheidsgevoelens en overlast sterk afgenomen.
Bij deze meting voelden de bewoners van de Tuinwijk zich even veilig als de gemiddelde stadjer. De gevoelens van onveiligheid en de mate van overlast door jongeren zijn sterk afgenomen. Eerder gold dit al voor geluidsoverlast en overlast door omwonenden, zodat het niveau van overlast in Tuinwijk nu rond het stadsgemiddelde ligt. In deze eeuw is zijn de onveiligheidsgevoelens met 2/3 verminderd! (47% in 2000, 16% in 2010). De drugsoverlast is 1/5 van het percentage in 2000 (40%).

Bewoners positiever over ontwikkelingen.
Herinrichting_Studentenbuurt_Magna_Petestraat_13_april-2Nog meer bewoners dan in 2008 zijn van mening dat de woonomgeving van de Tuinwijk er het afgelopen jaar op vooruit is gegaan. Ook de toekomstverwachting van bewoners voor hun buurt is nog optimistischer. Beide percentages, ongeveer 2/3 van de Tuinwijkbewoners, zijn veruit de hoogste van alle wijken, ruim 2x het stedelijke gemiddelde.

Alle informatie
Het volledige rapport waarin een aparte paragraaf met informatie over de Tuinwijk. kunt u downloaden: Klik hier. U kunt hier ook de voorgaande rapportages downloaden en andere gegevens bekijken.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden