Park-Selwerd-12Op de informatie-avond op 3 oktober werden voorstellen gepresenteerd voor herinrichting van het park Selwerd. Gasten waren onder meer dhr. K. van der Veen (raadsfractie GroenLinks) en dhr. H. Elhami, Bestuurslid Stichting Moskee en Islamitisch Centrum Groningen.
Voor bezoekers moet het park Selwerd aantrekkelijker worden gemaakt door:
  • Natuurvriendelijke oevers langs de vijvers voor amfibieën, reptielen, vlinders en libellen. -
  • Bloemrijke grasvelden, een specialer bosplantsoen door struiken met meer bloei en andere soorten als sporkehout en meidoorn,. het inzaaien van wilde bloemen, het planten van bloembollen en heesters en de aanleg van een vlindertuin in het park. - het aanplanten van stinze, voor onder meer vlinders. -
  • Ophangen van nestkasten voor vogels en vleermuizen. voorts de aanleg van een faunapassage. bedoeling is om het park zoveel mogelijk ecologisch te gaan beheren. als doelsoorten werden genoemd: groene kikker/poelkikker, grote ratelaar (leeft op wortels van grassen), oranjetipje op pinksterbloem, glassnijder, bont vliegenvanger, kleine dwergvleermuis etc. .
Foto's aanklikken, druk eerst F11
Park-Selwerd_15_oktober_2011-6Er is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het park Selwerd, de de redactie probeert het ontwerp beschikbaar te krijgen om hier te publiceren  maar dat zal ivm de herftvakantie waarschijnlijk eind oktober worden.
Het Park-Selwerd sluit aan bij de Bessemoerstrook. Voor de Bessemoerstrook zijn de herinrichtingsplannen nu in een vergevorderd stadium.

In het bestemmingsplan Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk staat:
Park-Selwerd_15_oktober_2011-13De overgang tussen Paddepoel en Selwerd wordt gevormd door het wijkpark Selwerd dat enerzijds dient als buffer tussen de twee grote woongebieden, maar vooral een recreatieve functie heeft. In het park bevinden zich sportvelden, scholen, een Islamitisch centrum, een gemeentelijke wijkpost en diverse wandel- en fietspaden. De vijvers in het park hebben een belangrijke functie in het afvoeren van water uit het plangebied. Het park vormt een verbinding tussen de groenzone langs de noordelijke ringweg en de groenzone langs het spoor. Deze verbinding is in de huidige situatie het meest kwetsbaar ter hoogte van de Bessemoerstraat; deze zone is het meest intensief bebouwd.

Meer foto's: Klik hier of op de Diaserie
Meer foto's door Feiko van der Veen uit Paddepoel: Klik hier
Park-Selwerd-2

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden