Bessemoerstrook_met_buurtcentrum_voorjaar_2010De gemeenteraadheeft 27 oktober de begroting 2012 besproken. Daar komt ook het programma voor de stadsdelen aan de orde als onderdeel van de gemeentebegroting. Het stadsdeelprogramma is een aanvullend programma voor de wijken. Het stadsdeelprogramma is  in overleg met de wijkorganisaties en werkers in de wijk gemaakt.
Naast de reguliere taken van de overheid op het gebied van woonomgeving, verkeer, welzijn en zorg in de wijk biedt het stadsdeelprogramma mogelijkheden om extra in de wijk te investeren voor het oplossen van acute problemen en ontwikkelingen te stimuleren. Het gaat altijd om de leefbaarheid.

Er zijn 5 stadsdelen, stadsdeel Noordwest/Hoogkerk bestaat uit de wijken Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk, Vinkhuizen, Hoogkerk Held, Reitdiep en Gravenburg.
Het stadsdeelprogramma gaat uit van de wijkanalyse en het wijkperspectieven van de verschillende wijken.

De vragen zijn: Wat willen we bereiken en wat moeten we daarvoor doen.

Voor de Tuinwijk is het doel:
  • Samen wonen in een nieuwe oude wijk;
  • De jeugd heeft de toekomst!;
  • Samen voor een schone, hele en veilige omgeving;
  • Een levendig en veilig Noorderstationsgebied.
Wat we moeten doen is:
  • Wijkvernieuwing Tuinwijk afronden met een manifestatie in 2012;
  • De Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk ‘beter in de markt zetten' en het Bessemoerpark ontwikkelen, waaronder de bouw van een nieuw buurtcentrum
  • Afronding van de herinrichting van de openbare ruimte, met daarin extra aandacht voor het parkeren,
  • Stimuleren van een actieve deelname van de klankbordgroep Noorderstation.
Tuinwijk, Selwerd en Paddepoel hebben veel gemeenschappelijk onderwerpen vooral wat betreft de voorzieningen zoals de Vensterschool. Het park Selwerd en de Bessemoerstrook krijgen meer samenhang. Het verdient daarom aanbeveling om de passages voor Selwerd en Paddepoel ook te lezen.
Het stadsdeelprogramma en de bijbehorende brief over de behandeling in de raad kunt u downloaden:
Reageren
Wanneer u een mening heeft of vragen over het stadsdeelprogramma kunt u die kwijt via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij geven het door aan de gemeente. Dit is geen officiele inspraakprocedure maar de mening van bewoners kan nog altijd een rol spelen.

Het Wijkperspectief 2020 is in 2010 meerdere keren met wijkbewoners tijdens Heel de Buurtvergaderingen besproken.
Klik hier voor de video over het Wijkperspectief (5 juli 2011)
Wijkanalyse (uit 2010) Downloaden: Klik op: Wijkanalyse definitief "Tuinwijk, nieuw wonen in een oude wijk"
of voor een korte samenvatting: Klik hier
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden