Magna_Petestraat_bij_straatverlichting
Naar aanleiding van de grote hoeveelheid storingen in de afgelopen 2 jaar in het elektriciteitsnet voor de openbare verlichting (OVL-net) heeft de gemeente een analyse laten maken. Stedelijk nam het aantal kabelstoringen flink toe van ongeveer 300 in 2008 naar ca 500 storingen in 2010. Deze stijging kwam door de wijze van onderhoud door Enexis.

Sommige storingen ontstaan door een beginnende ‘onzichtbare' kabelbreuk door indirecte schade. Er komt dan kortsluiting door binnendringend vocht. Men ging niet direct de kabel repareren maar werd er een extra zware zekering geplaatst, het werd dus een ‘verborgen storing'. Vanaf 2009 geldt echter een wettelijk maximum van 25A voor de zekeringen. Dit leidde ertoe dat de ‘verborgen storingen' nu zichtbaar worden als echte kabelstoringen die soms alleen door vervanging van de kabel structureel kunnen worden opgelost.
Nachtbeleving_omgeving_spoor_Tuinwijk__3
Klik op de foto's, druk eerst F11
In de periode 2008-2010 ligt in oude stadswijken het storingspercentage soms tussen de 10 en 18%. Hier liggen de oudere kabels, 40-70 jaar oud, van een type dat storingsgevoeliger is.
De gemeente heeft nu voor de verschillende wijken een vervangingsschema opgesteld voor verouderde kabels in het OVL-net op grond van deze storingspercentages:

  • Nachtbeleving_omgeving_spoor_Tuinwijk__6Korte termijnvervanging in 1 t/m 2 jaar. Urgent.
  • Middellange termijn 3 t/m 5 jaar. Geen acuut risico maar bij grondwerkzaamheden grote kans op storingen. Vervanging vindt plaats in samenhang met andere werkzaamheden, zoals nieuwe riolering.
  • Lange termijn 5 t/m 10 jaar. Geen indicatie voor storingen, oude kabels moeten wel vervangen worden
De Tuinwijk is in de laatste categorie opgenomen. Dat betekent dat omstreeks 2020 hier de nieuwe leidingen gelegd moeten zijn.

Het betreffende raadsvoorstel en het document "Spanning op de kabel" kunt u downloaden:
icon Vervangingsinvesteringen_voor_het_openbare_verlichtingsnet . De Tuinwijk is hier nog aangeduid als 'Concordiabuurt'.

Storingen Melden
Via de gemeente. Tel 0503678910. Of via Internet: Klik hier
Radijsstraat_bij_straatverlichting
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden