bessemoer_2
De werkgroep voor de herinrichting Bessemoerstrook, gevormd uit de gemeente Groningen, de Huismeesters, Trebbe Bouw en Nijestee en bewoners uit Tuinwijk en Paddepoel, gebruikt nu de aanduiding "Bessemoerpark". Inmiddels is er een schetsontwerp voor het park. Daarom komt  in het Buurtcentrum in de Bessemoerstraat 2 op 14 december presentatie en tentoonstelling over de plannen. U bent van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur!

Wat gaat er gebeuren?

Het plan voor het park heeft de volgende onderdelen:
  • Het park wordt op een ecologische manier ingericht. Er komen speelplekken voor kinderen die passen bij de inrichting van het park. Geen speeltoestellen maar bijvoorbeeld (laag) water met stapstenen en hout. Klik hier voor meer informatie. De voetbalkooi wordt ingepast in het park.
  • Er komt een nieuw wijkcentrum voor de wijken Tuinwijk en Paddepoel. Het oude buurtcentrum wordt gesloopt.
  • Het Alfacollege wordt begin 2012 gesloopt. Op deze plek bouwt Trebbe met woningstichting De Huismeesters 32 starterswoningen in de sociale huur met eigen parkeerplaats
  • De twee blokjes bejaardenwoningen van woningbouwvereniging Nijestee worden gesloopt. Het stukje Dierenriemstraat aan de zuidkant van het nieuwe park wordt omgevormd tot fietspad.

bessemoer_1

Voorontwerp-bestemmingsplan Bessemoerpark: inspraak
Voor het park als geheel is een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit is nodig omdat de woningen die op de plek van het Alfacollege worden gebouwd niet passen binnen de huidige bestemming. Daarnaast was het oude bestemmingsplan toe aan een update. Het park is daarin meteen meegenomen. Klik hier voor de gemeentepagina over het Bessemoerpark.

U kunt op 14 december vragen stellen over het voorontwerp-bestemmingsplan en een mondelinge reactie geven. Het voorontwerp bestemmingsplan ligt is vanaf 9 december tot 5 janauri. Het plan komt dan op Internet. Er komt nog een officiële inspraakadvertentie, op Internet, in de Gezinsbode en waarschijnlijk ook de Tuinfluiter.


bessemoer_3
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden