GemeentegroningenlogoInwoners van Groningen kunnen met ingang van vandaag zelf voorstellen rechtstreeks agenderen in de vergadering van de gemeenteraad. Dit is mogelijk door de invoering van het burgerinitiatief. De Verordening Burgerinitiatief is per 1 maart van kracht geworden.Het burgerinitiatief biedt Groningers van 16 jaar en ouder de mogelijkheid om zelf voorstellen te agenderen in de gemeenteraad.

Burgers die een goed plan hebben voor de stad of voor hun wijk moeten wel aantonen dat er voldoende mensen zijn die hun voorstel steunen.
  • Voor voorstellen voor een wijk gaat het om twee procent van het aantal wijkbewoners met een maximum van 250.
  • Voor voorstellen voor de stad moeten 1000 burgers het voorstel steunen. De steunbetuigingen kunnen op papier worden aangeleverd, in de vorm van een handtekeningenlijst.
De gemeente biedt ook de mogelijkheid om de steunbetuigingen digitaal te verzamelen.

Voorwaarden
Voorstellen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de onderwerpen tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Ook mogen het geen onderwerpen zijn met louter een privébelang of onderwerpen waarover de raad in de afgelopen raadsperiode al een besluit heeft genomen.

Als een voorstel aan alle voorwaarden voldoet en er zijn voldoende steunbetuigingen, dan komt het voorstel op de agenda van de gemeenteraad. De raad gaat het voorstel bespreken en zal er vervolgens een besluit over nemen. Als een verzoek op de raadsagenda komt, betekent dat dus niet automatisch dat het voorstel wordt overgenomen.

Meer informatie over de verordening en alle voorwaarden is te vinden op de website van de gemeente: gemeente.groningen.nl/inspraak
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden