Balans_van_Stad_en_Wijken_2008_knipselEens in de 2 jaar doet Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen een uitgebreide enquête over leefbaarheid en veiligheid in de wijken. In najaar 2008 zijn burgers voor de zevende keer geënquêteerd.
De rapportage Vitale Buurten vormt een aanvulling op deze enquête.
De uitkomsten voor Tuinwijk zijn in deze rapportages apart beschreven.
Voor de overzichtelijkheid zijn er 2 aparte artikelen die u in een nieuw venster kunt openen.

Trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'
Ruim 6000 mensen in de hele stad hebben de vragen beantwoord. De resultaten van deze enquête in 2008 en alle voorgaande metingen t/m 1996, zijn verwerkt in de trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'.
In dit artikel zijn de belangrijkste conclusies beschreven over de Tuinwijk. Hier kunt u ook de grafieken downloaden over ontwikkelingen bij verschillende leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

Aanvullende reportage 'Vitale Buurten'
De rapportage Vitale Buurten is een aanvulling met toegevoegde vragen op de trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'. De vragen gaan over: voorzieningen voor mensen met een beperking en voor ouderen, en over contacten in de buurt. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de uitkomsten in 2000, 2002 en 2006. 2004 is niet genoemd.  Er zijn opvallende uitkomsten.

Deze Enquête leefbaarheid en veiligheid wordt iedere twee jaar gehouden in het kader van het in 1995 gestarte Grote Stedenbeleid (GSB) en de daarbij aansluitende programma's.
Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang.
De uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of -aanpassingen op stads-, wijk- en/of buurtniveau.