Afsluitingsbijeenkomst_wijkvernieuwing_Huismeesters_17_september-1In 2009 begon De Huismeesters met een grote herstructurering van haar bezit in Tuinwijk. In totaal zijn er 284 boven-, beneden- en grondgebondenwoningen grondig gerenoveerd waarvan 50 zijn verkocht. Als gevolg van de samenvoegingen zijn nu 250 woningen overgebleven.
Op 17 september s'middags was de officiële afsluiting waarbij directeur Peter Hillenga van De Huismeesters en wethouder Frank de Vries gezamenlijk een boom plantten.
Foto's aanklikken, druk eerst F11
Afsluitingsbijeenkomst_wijkvernieuwing_Huismeesters_17_september-8Er waren ongeveer 40 bewoners. De wethouder was ook aanwezig bij de officiële start op 1 april 2009. Enkele jaren daarvoor was hij ook voorzitter van Heel de Buurt in de Tuinwijk. Hij wees op de stimulerende rol van het Nieuw lokaal Akkoord tussen corporaties en bewoners. De wethouder vermeldde dat de doelstelling van deze renovatie was het toekomstbestendig maken van de woningen en het realiseren van een meer ""gemengde"" bewoning van de wijk. Hij constateerde dat de gerenoveerde Concordiabuurt er nu weer uitstekend uit ziet en dat dit nog versterkt zal worden ,wanneer binnenkort de school gesloopt wordt en vervangen door 32 sociale huurwoningen. Wanneer in dat kader ook het Bessemoerpark wordt aangelegd is de Tuinwijk min of meer af. Hij feliciteerde de corporatie en de bewoners met het resultaat.

Directeur Peter Hillenga vermelde , dat de woningen uit 1919 dateren en dat dit de tweede renovatie was. De eerste vond rond 1978 plaats. Hoewel nu sloop van het complex ook een optie was geweest is toch opnieuw o.a. vanwege het unieke karakter van de wijk voor renovatie gekozen. Het project heeft 28 miljoen euro gekost ,waarvan 5 miljoen een zg. onrendabele investering was. Maar dit was het de Huismeesters zeker waard.
De renovatiewerkzaamheden in Tuinwijk bestonden voor een groot deel uit energiebesparende maatregelen, zoals HR++beglazing en gevel-, dak- en vloerisolatie. De meeste woningen van zijn van energielabel D,E naar een A,B-label gegaan. Hierdoor gingen de verwarmingskosten met ongeveer € 30,- per maand omlaag.

Begin dit jaar kwam de vestiging van Lentis Begeleid Wonen in de Tuinwijk nadat met de bewoners overleg was geweest. De bewoners van deze vestiging hebben een gelijkwaardige plek in de wijk.In totaal zijn ruim 30% van de oorspronkelijke bewoners in het complex blijven wonen.
Hillenga feliciteerde dan ook de aannemer BAM ,de makelaar en de bewoners met het resultaat. De Huismeesters trekken zich niet terug uit de wijk en ze verwachten, dat de woningen zo weer 40 jaar meegaan.
Afsluitingsbijeenkomst_wijkvernieuwing_Huismeesters_17_september-14 Afsluitingsbijeenkomst_wijkvernieuwing_Huismeesters_17_september-10 Afsluitingsbijeenkomst_wijkvernieuwing_Huismeesters_17_september-16 Afsluitingsbijeenkomst_wijkvernieuwing_Huismeesters_17_september-22

Na het planten van de boom kon men deelnemen aan de wijkwandeling. In drie groepen werd men langs de gerenoveerde woningen geleid.
Na het programma kon men genieten van de uitgebreide catering. Het weer had zich tot nu toe nog goed gehouden maar sloeg nu wel om.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden