Balans_van_Stad_en_Wijken_2008_knipselEens in de 2 jaar doet Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen een uitgebreide enquête over leefbaarheid en veiligheid in de wijken. In najaar 2008 zijn burgers voor de zevende keer geënquêteerd.
De rapportage Vitale Buurten vormt een aanvulling op deze enquête.
De uitkomsten voor Tuinwijk zijn in deze rapportages apart beschreven.
Voor de overzichtelijkheid zijn er 2 aparte artikelen die u in een nieuw venster kunt openen.

Trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'
Ruim 6000 mensen in de hele stad hebben de vragen beantwoord. De resultaten van deze enquête in 2008 en alle voorgaande metingen t/m 1996, zijn verwerkt in de trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'.
In dit artikel zijn de belangrijkste conclusies beschreven over de Tuinwijk. Hier kunt u ook de grafieken downloaden over ontwikkelingen bij verschillende leefbaarheids- en veiligheidsaspecten.

Aanvullende reportage 'Vitale Buurten'
De rapportage Vitale Buurten is een aanvulling met toegevoegde vragen op de trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'. De vragen gaan over: voorzieningen voor mensen met een beperking en voor ouderen, en over contacten in de buurt. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de uitkomsten in 2000, 2002 en 2006. 2004 is niet genoemd.  Er zijn opvallende uitkomsten.

Deze Enquête leefbaarheid en veiligheid wordt iedere twee jaar gehouden in het kader van het in 1995 gestarte Grote Stedenbeleid (GSB) en de daarbij aansluitende programma's.
Een van de doelstellingen van dit landelijke beleid is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in grote steden. Het monitoren van de leefbaarheids- en veiligheidsbeleving is een van de instrumenten om na te gaan of deze doelstelling wordt bereikt. Maar ook als onderlegger voor het gemeentelijk beleid is deze monitor van belang.
De uitkomsten zijn regelmatig aanleiding voor beleidswijzigingen of -aanpassingen op stads-, wijk- en/of buurtniveau.

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden