Boomplantdag_1996Eens in de twee jaar doet Bureau Onderzoek van de gemeente Groningen een uitgebreide enquête over leefbaarheid en veiligheid in de wijken. In het najaar van 2008 zijn burgers voor de zevende keer geënquêteerd. De resultaten van deze enquête in 2008 en alle voorgaande metingen, zijn verwerkt in de trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'. Hierin is de ontwikkeling weergegeven vanaf 1996.

Voor de Tuinwijk zijn het de volgende resultaten:

speelplek_OoftstraatTevredenheid voorzieningen wat teruggelopen
De tevredenheid over de voorzieningen is in Tuinwijk licht teruggelopen ten opzichte van 2006. Toch ligt die vaak in de buurt van het stadsgemiddelde. Over de speelmogelijkheden voor kinderen en het onderhoud daarvan is de tevredenheid sinds 2006 aanzienlijk afgenomen. Met zo'n 60 procent tevreden buurtbewoners is dit onderdeel terug op het niveau van voor 2006, en duidelijk onder het stadsgemiddelde.
Over voorzieningen voor ouderen en het openbaar vervoer zijn juist meer Tuinwijkers tevreden dan eerder.

Overlast verminderd, verloedering toegenomen
Hoewel de mate van overlast in Tuinwijk in totaal nog steeds boven het gemiddelde ligt, zijn geluidsoverlast, en in mindere mate overlast van omwonenden, gedaald tot het stadsgemiddelde. Ook is er veel minder overlast ervaren als gevolg van drugsgebruik en -handel. In 2000 ondervond 40% van de bewoners drugsoverlast, in 2004: 22%, in 2006: 13%, nu 7%! (Stad: 8%)
HondenpoepHet verloederingscijfer ontwikkelde zich nog iets ongunstiger dan in de stad als geheel, en ligt nu weer duidelijk aan de verkeerde kant van de streep. De bewoners signaleren met name meer rommel op straat, beduidend meer dan gemiddeld. Ook bekladding en vernieling worden meer waargenomen. De ergernis over hondenpoep is even groot gebleven.

Sociale samenhang, toekomstverwachting
De sociale samenhang in Tuinwijk scoort wat lager dan in 2006, maar het percentage buurtbewoners dat zich medeverantwoordelijk voelt voor de buurt is toegenomen tot 82%. Ook is het percentage bewoners dat uit de buurt wil verhuizen weer afgenomen; met 15 procent is dat de helft van wat het in 2004 was.
De bewoners zijn dan ook bovengemiddeld positief over de ontwikkeling van de buurt in de afgelopen tijd, en kijken optimistisch naar de toekomst van de buurt. In de stad is gemiddeld 36% positief gestemd over de ontwikkeling van hun buurt, in de Tuinwijk 58%.

FietsenTuinwijkVeiligheid afgenomen
Er zijn in Tuinwijk meer bewoners slachtoffer geworden van een vermogens- of geweldsdelict. Met name het percentage personen van wie een fiets is gestolen, is fors toegenomen, en terug op een van de hoogste niveaus in de afgelopen jaren. Met 31% is dat nu 2x het stedelijk gemiddelde. Het gevoel van onveiligheid is dan ook stevig toegenomen van 20% in 2006 tot 34% in 2008, en - opnieuw - bovengemiddeld hoog. Het stedelijk gemiddelde is nu 19%. Toch hebben niet zoveel meer buurtbewoners het idee dat er vaak misdrijven worden gepleegd in hun buurt; zowel de perceptie van vermogensdelicten als die van bedreigende voorvallen zijn niet zo sterk gestegen.

Balans_van_Stad_en_Wijken_2008_knipselMeer informatie
Het rapport kunt u downloaden: Klik hier of lezen: Klik hier (klik linksboven op Full screen, bladeren met pijltjestoets).
De gemeente heeft ook grafieken opgesteld over de ontwikkelingen bij verschillende leefbaarheids- en veiligheidsaspecten in de Tuinwijk.

Klik op de foto's om die te vergroten
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden