LenteTuinwijklogoVerkleindEen visie op de Tuinwijk voor de jaren 2011 - 2014 (en verder)
(Door Derk Jaap Bessem)

Bewoners, medewerkers van de gemeente, van De Huismeesters, Lefier, de Politie en het opbouwwerk in de Tuinwijk bogen zich op dinsdag 27 oktober in het Jeugdcentrum aan de Bessemoerstraat over een visie op de wijk voor minimaal de komende vijf jaar.

Inbreng bewoners Wijkvisie Tuinwijk
Wat de bewoners betreft was hun inbreng al goed voorbereid op de bewonersplatformbijeenkomst van 19 oktober. Toen was al per deelbuurt door de geïnteresseerde bewoners aangegeven, wat zij de komende 5 jaar in de Tuinwijk van belang vinden.

Studentenbuurt_ontmoeting_Mieke_Kuppens

Wat de Studentenbuurt betreft is het uitgangspunt, dat heel veel nieuwe bewoners gelukkig nu nog steeds tevreden zijn met hun keuze om daar te gaan wonen. Zij stellen prijs op goede onderlinge relaties, ook juist tussen eigenaren en huurders. Men hoopt, dat het de V.v.E. Studentenbuurt en Lefier lukt om de woningen in zeer goede staat te houden en verwaarlozing of zeer afwijkend woongedrag te voorkomen. Natuurlijk zien de bewoners uit naar de herinrichting van de straten en naar de mogelijke komst van de tram. Bezorgd maakt men zich over de parkeerdruk en over de steeds verdere verwaarlozing van de randwoningen, vooral langs de Mutua Fidesstraat. Op dat punt verwacht men iets van maatregelen mede op basis van deze wijkvisie.

Radijsstraat_Liesbeth_van_HoffenOok in de Radijsstraat is het uitgangspunt, dat velen daar nog steeds met veel plezier wonen. Hoewel het straks de enige, niet recent gerenoveerde straat in de wijk zal zijn, lijken de woningen nog steeds zeer goed verhuurbaar. Men blijft prijs stellen op een ordelijk, maar wel zeer groen karakter van de straat. Maar enige bezorgdheid bestaat over de verdere toekomst; wanneer ook dan modernisering geheel uitblijft, wordt de straat dan niet rijp voor de sloop?

Gevel_Concordiabuurt_na_renovatieIn de Concordiabuurt bestaat ook bij de bewoners natuurlijk in de eerste plaats de wens de renovatie goed af te maken. Er is een instroom van 80% nieuwe bewoners te verwachten. Daarom stelt men ook hier veel aandacht voor een goede relatie tussen oude en nieuwe bewoners zeer op prijs. Voorkomen moet worden, dat in de bewonersvertegenwoordiging alleen de oude Tuinwijkers actief zijn, terwijl de nieuwe duidelijk de meerderheid in de buurt gaan vormen. Ook hier is men bezorgd over het parkeren en over de wat negatieve ontwikkeling van de randwoningen langs de Klaas de Vriezestraat.
Bessemoerstrook

Tenslotte stelden de bewoners een goed heringerichte Bessemoerstrook met ruimte voor recreatie en handhaving van een buurtcentrumachtige locatie zeer op prijs. De Bessemoerstrook zou in zeer beperkte mate wellicht ook wat ruimte kunnen bieden voor oplossing van het parkeerprobleem.

Ontmoeting in de wijk
Men zou het waarderen, dat zoveel mogelijk kinderen uit de Tuinwijk naar de Vensterschool gaan want dan krijgen langs die weg ook de ouders contact met elkaar, wat bijdraagt aan de samenhang in de buurt


Inbreng visie door professionals
Feitelijke weken de professionals weinig af van de bewonersvisie op de Tuinwijk. Ook zij kiezen voor een gemêleerde wijk, die eindelijk min of meer een gewone stadswijk wordt. Ook bewoners, die tot de senioren gaan behoren, moeten goed in de wijk kunnen blijven wonen, maar de Tuinwijk zal hiervoor niet expliciet geschikt worden gemaakt.

De Dienst OCSW meent dan ook dat het moment om de extra speciale inzet in de Tuinwijk te beëindigen dichterbij komt. Maar de basisvoorzieningen moeten goed blijven.

Voorjaar_in_Mutua_FidesstraatLefier vindt het niet haar taak van de Studentenbuurtbewoners echte Tuinwijkers te maken. Wel streeft zij naar goede onderlinge verhoudingen in de buurt en maken ook zij zich wat zorgen over het woongedrag in enkele juist gerenoveerde woningen en over de wat verminderde onderhoudstoestand van de panden aan de Mutua Fidesstraat. Voorlopig streeft Lefier naar verkoop van 50% van haar woningen, maar op de lange duur denkt Lefier er over zich grotendeels uit de buurt terug te trekken en mogelijk alles te verkopen.

Aanvang_Renovatie_Fruitstraat_Foto_Gebr._Kranenborg_Dakdekkersbedrijf_BVDe Huismeesters willen na de renovatie een zeer zorgvuldig inplaatsingsbeleid en verkopen voorlopig maar een beperkt deel van de woningen. En mogelijk wordt als gevolg van de crisis dat deel nog kleiner. Patrimonium heeft tot nu toe niets bijzonders over haar complexen laten weten.

Flankeurspoort_Liesbeth_van_Hoffen
De Dienst RO/EZ kiest als uitgangspunt de gunstige ligging van de Tuinwijk dicht bij het Noorderstation, het stadscentrum, het Noorderplantsoen, maar juist ook het buitengebied ten noorden van Groningen. Daarbij is de Dienst van mening, dat de onderscheidende architectuur in de wijk tot nu toe bij de renovaties goed is benut. De Tuinwijk ligt ook aan een recreatieve fietsroute, die door de herinrichting van de Bessemoerstrook nog versterkt kan worden. Deze herinrichting biedt ook kansen om Paddepoel en Tuinwijk meer met elkaar te verbinden.

Fred_Kremer

De politie constateerde dat het steeds rustiger in de Tuinwijk wordt. Alleen het aantal fietsdiefstallen blijft zorgen baren. De oorzaak daarvan is nog niet achterhaald. Er blijft aandacht voor de zeer kleine, soms wat overlast gevende rondhanggroepjes met hun onvermijdelijke bonkauto. Maar ook de politie ziet aan de horizon de Tuinwijk in een stedelijk gemiddelde terechtkomen.

(foto Fred Kremer, buurtagent)


Conclusie
Nou, saai hoor! In de nieuwe Tuinwijk zullen de bewoners zich hopelijk inspannen om elkaar op een positieve manier te vermaken en zo bij te dragen aan een levendige stadswijk.
De Stadsdeelcoordinatie van de Dienst RO/EZ verwerkt alle opmerkingen zo mogelijk in een concept-wijkvisie, die op 8 december opnieuw in Heel de Buurt ter sprake komt.

Wijkvereniging Tuinwijk
Derk Jaap Bessem.
Foto's aanklikken voor vergroting
en Bijdrage van de Wijkvereniging Tuinwijk op de Wijkvisie icon Bijdrage Wijkvereniging Visie op de Tuinwijk 2010 (27 kB)
Rapportages over de Leefbaarheid en Veiligheid in de Tuinwijk 2008: Klik hier

Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden