Nieuws Heel de Buurt

LenteTuinwijklogoVerkleindOp 25 mei jl was in de vergadering Heel de Buurt , de nieuwe wijkanalyse besproken, die de gemeente in concept had opgesteld. Heel de Buurt is een overleg tussen bewoners en beroepskrachten die in de wijk werkzaam zijn.
Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen heeft de gemeent een definitieve wijkanalyse gemaakt onder de titel: 'Tuinwijk: Nieuw wonen in een oude wijk'

De wijkanalyse heeft als hoofdonderwerpen:
 1. Profiel van de wijk (Jonge wijk dichtbij de binnenstad).
 2. Voorkant_Wijkanalyse_Tuinwijk
  Resultaten van de wijkvernieuwing en het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA): Bewoners positief over wijkontwikkelingen.
 3. Wonen en woonomgeving: vernieuwing en inspraak
 4. Werken: veel mensen actiever geworden in de buurt!
 5. Leren en opgroeien: aandacht voor kinderen
 6. Veiligheid: minder overlast en de komst van de tram
 7. Integratie en sociale samenhang: buurtbinding en actieve bewoners
 8. Conclusie: bouwen aan huizen en binding met de buurt

De belangrijkste punten uit de analyse zijn:
 1. Fruitstraat-Ooftstraat_10_april_2010__5De woningen in Tuinwijk (Studenten- en Concordiabuurt waren matig, maar zijn of worden goed opgeknapt waardoor ze hedendaagse kwaliteit bieden
 2. Bij de renovatie wordt stevig ingezet op duurzaamheid
 3. De Bevolkingssamenstelling verandert. Onduidelijk is wat dit betekent voor jongerenproblematiek. Stadsbreed jongerenbeleid, gerelateerd aan problematiek en vooral kansen zal ook in Tuinwijk ingezet moeten worden.
 4. Zittende bewoners hebben veel binding met de buurt. Ontwikkelingen in der woonomgeving en het welkom heten bieden kansen voor nieuwe bewoners zich te verbinden met de buurt en haar ouder bewoners.
 5. De leefbaarheid staat onder druk door verloedering. Dit vraagt om een duidelijke en consequent beheer. Buurtconciërges zorgen mee voor een schone, hele en veilige omgeving.
 6. Tuinwijk is een woonwijk die weinig werkgelegenheid biedt. Werkloosheidsproblemen zullen stadsbreed opgepakt moeten worden.
 7. thumb_Video_Naar_buiten
  De Bessemoerstrook wordt gekenmerkt door sleetsheid en verloedering. Tegelijkertijd biedt deze parkachtige zone kansen. De gemeenteraad heeft deze strook betiteld als aandachtsgebied en ecologisch gebied. (Klik op afbeelding rechts voor de video).
 8. Het Noorderstation wordt nu als onveilig ervaren. De komst van de tram biedt de mogelijkheid een open en transparant plein te ontwikkelen, een kruispunt van openbaar vervoer.
Verslag bespreking Wijkanalyse op 25 mei.