Nieuws Heel de Buurt

Informatie over Heel de buurt, bewonersplatform, opbouwwerk

Platform_GRAS_Wijkcinema_Tuinwijk_8_september_2005Eerder was gepubliceerd over succesvolle projecten onder het Nieuw Lokaal Akkoord (Klik hier). De ideëen voor deze projecten werden uitgewerkt in overleg tussen bewoners onderling, en met professionals die werkzaam zijn in de wijk. De opbouwwerker van Stiel ondersteunt de bewoners hierbij. In 2005 begon de Sociale wijkvernieuwing "Lente in de Tuinwijk".
 

Veel succesvolle projecten in Tuinwijk (met foto's en films)

LenteTuinwijklogoVerkleindIn Groningen hebben we het Nieuw Lokaal Akkoord. Dit is een uitgebreide set aan afspraken tussen gemeente en corporaties over intensivering van de woningbouw, gemeenschappelijke investeringen in de leefbaarheid van 14 wijken en een aantal andere onderwerpen, zoals investeren in duurzaamheid en huisvesting van specifieke groepen.
"Vertrouwen in de buurt" vormt een belangrijk uitgangspunt voor gemeente en corporaties.

Lees meer...

Wijkvisie Tuinwijk. Op weg naar een Nieuwe Saaiheid?

LenteTuinwijklogoVerkleindEen visie op de Tuinwijk voor de jaren 2011 - 2014 (en verder)
(Door Derk Jaap Bessem)

Bewoners, medewerkers van de gemeente, van De Huismeesters, Lefier, de Politie en het opbouwwerk in de Tuinwijk bogen zich op dinsdag 27 oktober in het Jeugdcentrum aan de Bessemoerstraat over een visie op de wijk voor minimaal de komende vijf jaar.

Lees meer...