rsz flankeurspoort
In de loop van dit jaar zal de Flankeurspoort  in de Studentenbuurt opnieuw worden afgesloten voor fietsers en scooters.  In 2010 werd op verzoek van een bewoner en in overleg met alle betrokkenen bij Heel de Buurt Tuinwijk ter hoogte van de Flankeurspoort de stoep in de Moesstraat verlaagd en tevens een wit kruis in de parkeerstrook in de Moesstraat aangebracht. Dit om de Flankeurspoort tijdelijk voor rolstoelgebruik toegankelijk te maken. Het feit ,dat deze aanpassing meteen tot gevolg had dat de fiets- en scooterroute door de Flankeurspoort erg aantrekkelijk werd nam men voor lief. Het was de bedoeling een bewoner met een tijdelijke beperking wat te faciliteren.

Bij het ontwerp van de herinrichting van de Studentenbuurt was echter door gemeente en bewoners uitdrukkelijk vastgesteld, dat de route door de Flankeurspoort zo verkeersluw mogelijk moest worden. Dit vooral, omdat meteen achter de poort ook nog een kinderspeelplek werd aangelegd.

Nadat de beperking van de betrokken bewoner was opgeheven bleek het echter bijzonder lastig de oude staat van het trottoir weer te herstellen en het kruis te laten verwijderen. Het bleek nu, dat zo´n rolstoelvoorziening door de gemeente permanent wordt gehandhaafd. Er wordt niet gecontroleerd op de blijvende noodzaak.

De omwonenden legden, in overleg met de betrokken bewoner en de Wijkvereniging Tuinwijk, herhaaldelijk contact met de gemeente om te zien of herstel van de afsluiting toch niet mogelijk was. Uiteindelijk is dat recent gelukt. De gemeente heeft laten weten dat de reconstructiewerkzaamheden nu worden ingepland in het werkschema van de betrokken dienst. Binnenkort dus eindelijk de Flankeurspoort weer afgesloten voor al het rijdende verkeer.