Tuinwijk_005Afgelopen woensdag, 14 oktober 2009, is in het wijkpand een plan aan de buurt gepresenteerd voor een herinrichting van de openbare ruimte. Verderop zal ik een beknopte toelichting geven bij het plan. Zoals op de foto's is te zien is de plattegrond op een tafel tentoongesteld. Daar is er een toelichting bij gegeven en er zijn vragen over het plan beantwoord.

Eerst wil ik graag de aanwezige bewoners, Evert Dagelet van Stiel, Hennie van Beek ( ondersteuning KBG) en Roelof Jong van de Huismeesters bedanken, die hun betrokkenheid hebben getoond tijdens de interessante gesprekken over het plan.

Tuinwijk_006Op de muren waren grote vellen papier opgehangen met de mogelijkheid daarop te vermelden wat je mist in het plan, maar ook wat je er goed aan vind. Hier heeft zo ongeveer iedereen gebruik van gemaakt.
Het was het heel leuk om te merken dat er op een hele goede, respectvolle manier over een aantal verschillende visies werd gesproken. Er werden een heel aantal hele zinvolle opmerkingen geplaatst en iedereen leek echt oor te hebben voor de mening van de ander. Heel leuk en prettig. Al met al werd er mijns inziens heel positief op het plan gereageerd.
Foto's aanklikken voor vergroting
Onderaan is een luchtfoto die vergeleken kan worden met het plan. Of klik hier voor de luchtfoto

Een korte uiteenzetting van het plan, het ontstaan ervan en hoe we ermee verder willen:
Bij de oprichting van de Klankbordgroep is er gelijk een splitsing gemaakt in een aantal werkgroepjes, waarvan er zich ééntje bezig heeft gehouden met de inrichting van de openbare ruimte.
In het begin waren daar 7mensen bij betrokken, nu zijn we nog met drie over. Er zijn nl. twee mensen verhuisd en er zijn er twee afgehaakt.
We zijn begonnen met het in kaart brengen van wensen, problemen en mogelijkheden. Van daaruit hebben we een aantal speerpunten vastgesteld; parkeren, groen in de wijk en de situatie rond de speeltuin in de Ooftstraat. Hier hebben we vervolgens een eerste plan bij gemaakt en deze gepresenteerd aan de volledige klankbordgroep. Omdat het plan daar enthousiast werd ontvangen, zijn we doorgegaan met het plan en hebben we het verder uitgwerkt om het na de bouwvak opnieuw te presenteren.

Tuinwijk_004Tijdens deze presentatie zijn er nog een eental suggesties gedaan die we mee hebben genomen in het plan. Inmiddels is het definitieve plan gepresenteerd tijdens een recente Heel de buurt bijeenkomst en is het voorzien van een begeleidende brief ingediend bij Hamid el Hamy van de Huismeesters. Nu het plan ook gepresenteerd is aan de buurtbewoners willen we het officieel gaan indienen bij het wijkteam, waarin vertegenwoordigers zitten van de Huismeesters, het NLA, IN en de gemeente. In dit overleg willen we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor ons plan. Het is dus zeker niet zo dat het allemaal al besloten of mogelijk is. Vooralsnog is het niet meer dan een voorstel, waar nog geen officials naar hebben gekeken. Maar met zoveel steun van alle betrokkenen zal er toch het één an ander mogelijk moeten zijn lijkt me.

Het plan op zich, nav de speerpunten:


Groen in de wijk:
Omdat we een groene wijk (Tuinwijk) belangrijk vinden, is er een idee om voor elke woning waar daar ruimte voor is een soort geveltuintje in de vorm van een blokhaagje te plaatsen Dit geeft een wat groenere uitstraling en iets meer privacy. Tuinwijk_003Verder zullen alle bomen in de straat blijven staan, ook bij de parkeervakken. Alleen in de tussenruimte, achter de conservatoriumwoningen, is het voorstel de grote bomen, die nu voor veel schaduw zorgen, te vervangen door kleinere en kleiner blijvende fruitbomen. De bomen in de tuinen blijven gewoon. Verder is het idee deze ruimte een wat vriendelijker aangezicht te geven door een gedeelte te bestraten en op die plek een paar picknicktafels te plaatsen. In de groene gedeeltes zou bijvoorbeeld een mooie heuvel kunnen worden gecreeerd, om in de zomer vanaf te kunnen rollen of om in de winter vanaf te kunnen sleeen. Het geheel wordt in ons plan omzoomd door een laag haagje. Met dit voorstel hopen we op een wat prettiger en levendiger tussenruimte. De tussenruimte zal, net als nu, alleen toegankelijk zijn voor mensen met een sleutel voor de brandgangen.

Situatie speeltuin Ooftstraat:
Aangezien in de Ooftstraat nu een speeltuin staat die voor een behoorlijk aantal mensen voor overlast zorgt, maar die toch ook een belangrijke functie heeft voor de kleinste kinderen in de buurt, menen wij een mooi compromis te hebben gevonden door op evt. beide uiteinden van de straat ruimte te reserveren voor een aantal speeltoestellen en in de rest van de Ooftstraat te kiezen voor een groenere, parkachtige inrichting.
Met als voordeel dat het dan rustiger wonen is, en er nog steeds een veilige, makkelijk bereikbare speelruimte is waarop eenvoudig toezicht mogelijk is. En op de hoeken is meer ruimte, zodat lawaai niet zo in de Oofstraat blijft hangen, maar makkelijker weg kan. We moeten hierbij wel rekening houden met bereikbaarheid voor hulpdiensten, als een brandweerauto bvb., zoals een bewoonster terecht opmerkte.

Parkeren:
In ons plan is te zien dat er in de brede gedeeltes van zowel de Concordia-, als in de Fruitstraat is gekozen voor een andere parkeeroplossing. Er zal in ons voorstel nog maar aan één kant van de straat geparkeerd worden, zonder dat dit ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen. Luchtfoto_Concordiabuurt_2009Er zullen zelfs een aantal plekken bijkomen, maar hoeveel dat precies zouden zijn zal door een professional moeten worden onderzocht. Het voordeel van deze inrichting is dat een rustiger straatbeeld zal ontstaan en dat er wat ruimte naast de rijbaan bijkomt, aan de kant waar niet meer geparkeerd zal worden. In ons voorstel is ook sprake van éénrichtingsverkeer, indien mogelijk. Hierdoor is het wellicht mogelijk de rijbaan wat te versmallen, wat mogelijkheden geeft voor wat betreft de smallere gedeelten van de straat. Om ook hier bijvoorbeeld wat meer parkeerruimte te creeren. Voor het overgrote deel zal er in ons plan geparkeerd kunnen worden op de plekken waar nu de grote vierkante perkblokken staan.
Bijgaande luchtfototo aanklikken voor vergroting (F11 voor meer beeld)

Zoals al eerder vermeld was er tijdens de buurtpresentatie de mogelijkheid op- en aanmerkingen op vellen papier te noteren.
Het volgende werd genoteerd:

Vel 1:
Ik sta achter het plan omdat:

 • Eénrichtingsverkeer , 6 x genoemd
 • Geveltuintjes , 5x
 • Inrichting met parkje in Ooftstraat , 7x
 • Parkeeroplossing , 4x
 • Veel groen , 5x
 • Verder werd genoemd : Binnenruimte achter conserv.woningen- Picknicktafels leuk idee, maar wel uitkijken dat het mooi en leuk blijft. Ook prettig dat in et plan voorzien is in kleinere bomen voor minder schaduw.
 • Ivm Parkeeroplossing: beter schuin parkeren.

Vel 2
Wat ik mis in het plan:
 • Doorgangen tussen hagen bij parkeerplekken, zodat huizen snel/goed bereikbaar zijn.
 • Hondenuitlaatplek omdat de tussenruimte niet als zodanig is bedoeld na herinrichting.
 • Speeltoestellen voor alle leeftijden kinderen, dus niet alleen voor de kleintjes.
 • Bankjes bij de speeltoestellen.
 • Kinderboerderijtje in tussenruimte.
 • Geluidgedempte brandganghekken in het kader van de renovatie.
 • Deze opmerkingen zijn allen één keer genoemd.
 • De bomen in de tuinen van de fruitstraat behouden. Wel geregeld snoeien.

Overige opmerkingen.
 • Mooi plan 5x
 • veel parkeerruimte gewenst

Voorlopig is dit wat over ons plan te vertellen is. Zodra er nieuws is, zal dit op onze website gemeld worden.
Als je nog wat kwijt wilt of wilt delen naar aanleiding van het plan, schroom dan niet te reageren en gebruik te maken van het contactformulier.

Beste mensen, hartelijk dank voor jullie inbreng tijdens de presentatie.

Tot snel,
André van zalen
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden