Bessemoerstrook_Huidige_situatieZoals bekend is wordt er door een Klankbordgroep van enige Tuinwijk- en Paddepoel-zuid bewoners al enige tijd samen met de Dienst Ruimtelijke Ordening gewerkt aan een visie op de herinrichting van de Bessemoerstrook. Het gaat dus om de groenstrook die tussen de Tuinwijk en Paddepoel -zuidoost ligt.
Al vele jaren is de Bessemoerstrook een soort restgebied, dat op een wat rommelige wijze de twee wijken van elkaar gescheiden houdt.

Al zo'n 8 jaar geleden werd door de gemeente aangekondigd deze strook te willen aanpakken, zodat hij meer een soort ""groene vinger"" in de stad zou worden en ook Tuinwijk en Paddepoel meer met elkaar zou verbinden. De kansen daarop begonnen te stijgen, toen het Alfacollege met een vestiging aan de Dierenriemstraat deze locatie opgaf en verkocht aan een projectontwikkelaar, terwijl enige tijd daarna ook de Wilgenborgschool uit haar gebouw aan de Bessemoerstraat vertrok.
Vele ""onroerend goed"" en andere curieuze financiële perikelen vertraagden de planvorming enorm, maar in december was het zover, dat het resultaat van de Klankbordactiviteiten aan een reeks geïnteresseerden getoond konden worden. Daaronder was ook het bestuur van de Wijkvereniging Tuinwijk. Deze kreeg in december 2009 drie maquettes voorgeschoteld, die de huidige en twee mogelijke toekomstige situaties weergeven.Foto's van deze drie maquettes zijn bij dit artikel gevoegd. Onderaan kunt u een document bekijken met schetsen van de varianten
Klik op de afbeeldingen om te vergroten,
bij kleinere beeldschermen eerst op F11 drukken

Groene_vingers_Stadsdeel_NoordwestBij de bezichtiging legde stedenbouwkundige Rob van Gemert nog eens het ontstaan en de functie van de strook uit. De Bessemoerstrook is het restant van een zeer laaggelegen, drassig groengebied, dat direct ten westen van de Tuinwijk ligt, dus ook direct naast de punt van de Hondsrug, waarop de Tuinwijk is gebouwd. In het verlengde ervan ligt sinds de jaren 70 het Park Selwerd, samen vormen ze een groene vinger richting Ommelanden.Ook de Reitdiepzone en de Eelderbaan zijn in het stadsdeel Noordwest zulke, bewust aangelegde groene vingers. Maar onze vinger is erg rommelig geworden met twee scholen, een buurtcentrum en een omheind voetbalterrein.
Op bijgaande schets oa. de "groene vingers" door stadsdeel Noordwest (uit bestemmingsplan Paddepoel/Selwerd/Tuinwijk)

Hoofdvariant_1_Bessemoerstrook_variant_zonder_Wilgenborg_Buurtcentrum_onder_nieuwbouwflatIn het ideale geval wordt de voormalige Wilgenborgschool afgebroken en het Alfacomplex vervangen door een zg. shortstay (kortverblijf) complex voor universitaire, buitenlandse medewerkers. Het buurtcentrum Tuinwijk zou dan onder of direct naast dit shortstay-complex moeten komen, waardoor verder een hele open groene ruimte ontstaat.
In deze ruimte kunnen bv. twee fiets- en wandelpaden Tuinwijk en Paddepoel met elkaar verbinden. De lange rij kastanjebomen langs de Bessemoerstraat blijft staan. Zoveel mogelijk andere bestaande bomen worden gespaard, maar enige verandering en nieuwe aanplant op andere plekken kan gewenst zijn. Er blijft ruimte voor een trapveld.
Op deze manier blijven belangrijke functies gehandhaafd en worden Tuinwijk en Paddepoel beter met elkaar verbonden.
De Shortstay-flat zou aan de Tuinwijkzijde 5 verdiepingen en aan de Paddepoelzijde 7 verdiepingen hoog kunnen worden. Aan de voet van de flat zijn een reeks parkeerplaatsen gepland voor de bewoners. De projectontwikkelaar is verplicht schaduwwerkingsmodellen voor de flat te maken.

Hoofdvariant_2_Bessemoerstrook_variant_met_Wilgenborg_Buurtcentrum_zelfde_plekNu is het probleem, dat de oude Wilgenborgschool nog tot 2020 kan blijven staan; daarbij is gebleken, dat scholen belangstelling voor het gebouw hebben als tijdelijke huisvresting.
Dus mogelijk moet aanpak van dit stukje van de strook wachten tot 2020.
Verder is het nog de vraag of het onderbrengen van Buurtcentrum (Jeugdcentrum) Tuinwijk onder/bij de shortstayflat mogelijk is.
Wanneer dat onverhoopt afvalt, moet het gebouwtje op de huidige plek blijven staan.
In dat geval krijgen we de tweede, veel minder ideale variant. Ook dan komt er de shortstay-flat, die veel minder plaats inneemt dan de huidige school, met enige tientallen parkeerplaatsen aan de voet van de flat.

Verder kan ook dan minstens een voet- en fietspad Paddepoel en Tuinwijk met elkaar verbinden, waarbij het voetbalveld flink verschoven en gedraaid moet worden. Ook in deze variant blijven alle kastanjes langs de Bessemoerstraat staan.
In beide varianten zijn ook verschillen in de route Klaas de Vriezestraat-Dierenriemstraat.

Tussenvarianten zijn ook denkbaar: de Wilgenborgschool gaat weg, maar het buurtcentrum blijft op de huidige locatie of: deze school blijft en het buurtcentrum komt onder de shortstayflat. Deze tussenvarianten staan ook aangegeven in onderstaand document. Hier staan de verbindingsroutes tussen Paddepoel-Zuid en Tuinwijk ook duidelijk aangegeven in de varianten.

Documentatie.
Bladeren: Klik hier, Klik links op Full Screen,aanklikken om in te zoomen, bladeren met pijltjestoets of klikken naast document, met Esc weer terug

Video over de Bessemoerstrook
thumb_Video_Naar_buiten
'Naar buiten!' Door Liesbeth van Hoffen. Gesprek met Rob van Gemert, stedenbouwkundige.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden