RABO-toren4500 wooneenheden voor jongeren. Gereed in 2014. Dat is de ambitie van de gemeente Groningen en een antwoord op de steeds groeiende behoefte aan huisvesting voor studenten, pas afgestudeerden en startende jonge ondernemers.
Groningen is een levendige stad met een bloeiende universiteit en hogeschool.
Dat betekent dat Groningen veel jonge mensen herbergt. En hun aantal groeit nog steeds. In Groningen is gekozen om jongeren te huisvesten in de bestaande woningvoorraad. Dat maakt de stad dynamisch en aantrekkelijk, maar trekt ook een wissel op de wijken en straten.
In Groningen mogen per straat maximaal 15% van de panden voor kamerverhuur gebruikt worden. Ondanks deze norm wordt in sommige wijken en straten de druk te hoog. En dat maakt een zoektocht naar alternatieven noodzakelijk.

GAK-gebouw_Dierenriemstraat_met_RABO-toren_achtergrond
De gemeente heeft in de stad vier zones aangewezen. Zij denkt dat daar grootschalige jongerenhuisvesting mogelijk is, tijdelijk of permanent: de zone Bodenterrein en omgeving, de zone Paddepoel en omgeving, de Reitdiepzone en de zone Eendrachtskade en omgeving.
De gemeente wil graag met u in gesprek. Met u als omwonende van een van de vier zones, met u als inwoner van deze stad. Daarom is per zone een avond georganiseerd.

Op die avond komen twee vragen aan de orde:
  1. Voldoet de 15%-norm of zijn er andere maatregelen denkbaar om de jongerenhuisvesting te reguleren.
  2. Wat vindt u van grootschalige jongerenhuisvesting in de aangewezen zones en aan welke voorwaarden moet deze huisvesting voldoen (bijvoorbeeld fiets- en looproutes, voorzieningen).

Donderdag 27 mei: zone Paddepoel en omgeving
Locatie: 't Vinkhuys, Diamantlaan 94 aanvang: 19.30 uur, einde ca 22.00 uur

Downloaden onderzoek studentuisvesting: Klik hier

Foto's:
Twee beoogde locaties voor Jongerenhuisvesting: het voormalige GAK-complex en de RABO-toren, die daarvoor resp. gesloopt en verbouwd gaan worden.
Foto's aanklikken, druk eerst F11
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden