Parkeren_Radijsstraat_1Vooral nieuwe Tuinwijkbewoners vragen wel eens om het realiseren van meer parkeerruimte in de wijk. Vaak kan de auto niet voor de deur staan en moet er even verderop een plekje gevonden worden. Waarom kan dat niet anders? De Tuinwijk is een vooroorlogse woonbuurt; in de tijd van bouw liepen er paard en wagen door de straten.
Klik op de foto's, druk eerst op F11

Radijsstraat_jaren_70
Voor dergelijke buurten geldt een parkeer-(streef)-norm van 0,3 plaats per woning. Hier is in overleg tussen bewoners en Gemeente steeds van uit gegaan. In de Tuinwijk begon het herinrichten en opnieuw kijken naar parkeerruimte in 1996 in de Radijsstraat. Na enige strijd tussen de bewoners onderling en de gezamenlijke bewoners tegen de gemeente is daar uiteindelijk de huidige groene straat uitgekomen, die de 0,3 norm niet haalt, maar toch redelijk functioneert.

Herinrichting_Concordiabuurt0020Vervolgens is in 1998 de Concordiabuurt aangepakt, vooral de Fruitstraat. Hier is uitdrukkelijk zoveel mogelijk de situatie van 1926 weer teruggebracht. Dit om het stedenbouwkundige karakter van de buurt te benadrukken. Zo zorgvuldig mogelijk zijn toen aantallen auto's in verschillende situaties geteld om voldoende parkeerruimte te creëren. In overleg met de actieve bewoners is daar de huidige inrichting uit voort gekomen, die is krap, maar haalt de 0.3 norm wel.

Vindicatstraat

Recent kwam de Studentenbuurt aan de beurt. In overleg tussen de gemeente en geïnteresseerde bewoners is ook daar besloten in hoofdzaak de situatie van 1926 weer te herstellen. Ook hier zijn zorgvuldig de huidige aantallen auto's geteld en daarbij bleek, dat het nieuwe inrichtingsplan de 0,3 norm haalt en in principe voldoende is voor het aantal auto's in de buurt.

Inloopavond_3_Herinrichting_Oofstraat_en_binnenterrein_ConcordiabuurtIntussen heeft een groep bewoners uit de Concordiabuurt een herinrichtingsplan voor de Concordiastraat en Ooftstraat gemaakt, dat alom lof heeft verworven bij de inlooppresentatie afgelopen zomer in Buurtcentrum Tuinwijk. Dit plan levert geen extra parkeerplaatsen op en voldoet min of meer aan de 0,3 norm. Als het goed is begint in de loop van dit jaar de uitvoering, evenals in de Studentenbuurt. Het is duidelijk, dat na deze intensief voorbereide herinrichtings-activiteiten de gemeente, gezien de zeer hoge kosten, niet opnieuw begint.

De Bessemoerstraat wacht nog steeds op herinrichting. De Wijkvereniging Tuinwijk heeft m.b.t. de herinrichting van de Bessemoerstrook als eis ingebracht, dat dit ook een (beperkte) bijdrage aan het oplossen van parkeerknelpunten in de wijk zou moeten kunnen leveren. Daar liggen wat kleine kansen.

Mutuafidesstraat

Wat nu, na alle parkeer-malaise geconstateerd te hebben, wél weer prettig is, is dat de Tuinwijk bij een uitstekend openbaarvervoersknooppunt ligt, het Noorderstation, waar een behoorlijke kans is dat straks trein, bus en tram samenkomen. Dit kan een dempend effect op het autogebruik- en bezit hebben. Misschien komen er daarbij nog initiatieven van bewoners tot ‘'auto-delen''? Er is ten slotte al een Greenwheels-parkeerplaats in de wijk.


Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden