Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-004Op vrijdagmiddag,13 april bracht het College van B. & W. een bezoek aan de Tuinwijk. Eens in de drie jaar brengt het College een wijkbezoek ; drie jaar geleden zat de Tuinwijk nog midden in de renovaties; nu kon het resultaat bekeken worden. De afvaardiging bestond deze keer uit burgemeester Peter Rehwinkel, de wethouders Elly Pastoor van Onderwijs en Sociale Zaken, Ton Schroor van Economie en Cultuur en Jannie Visscher van Welzijn en alle W.M.O-zaken.
Klik op de foto's. Druk eerst op F11 toets
Zodra het College bij het Buurtcentrum Tuinwijk in de Bessemoerstraat verschenen was, hield de regen op en brak er een zonnetje door; een goed begin van het bezoek.
Het College werd welkom geheten door Derk Jaap Bessem namens de Wijkvereniging Tuinwijk. Daarbij werd nog even aangehaald, dat zo'n vier jaar geleden de bewoners nog steeds als grootste probleem de onveiligheid en de verloedering aangaven; maar dat dit nu geheel is omgeslagen . Het grootste probleem is nu het parkeren.(""Een luxeprobleem"" merkte een enkele wethouder op). Binnen vier jaar is het leefklimaat in de Tuinwijk dus radicaal veranderd. Het imago van de wijk is nu, dat het een van de meest aantrekkelijke buurten in de stad is.
Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-006 Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012
Vervolgens nam het hoofd van de Stadsdeelcoördinatie, Wilma van Geffen het woord; zij vermelde het bijzonder leuk te vinden nu weer in de Tuinwijk te zijn, omdat zij als Stadsdeelcoördinator in 2004 aan de wieg had gestaan van het project Lente in de Tuinwijk, waaruit alles, dat het gezelschap nu zou gaan zien, is voortgekomen. Hierna legden Gerrie Wijlhuizen (bewoner) en Ingrid Bolhuis (projectleider RO/EZ) uit, hoe in een projectgroep van bewoners en professionals naar ieders tevredenheid gewerkt is aan een ecologisch inrichtingsplan voor de Bessemoerstrook, het toekomstige park. Het ontwerp is gereed voor uitvoering; in dat kader kon de sloop van het Alfacollege concreet getoond worden.
Wethouder Elly Pastoor ontdekte daarbij, dat zij ooit nog lesgegeven had in dit gebouw. Aan dat gebouw had zij, evenals vele Tuinwijkjes, geen goede herinnering. Het was een betonnen kolos, die nu gelukkig vervangen wordt door 32 huurwoningen en een grote uitbreiding van het park.

Voorbeeldtuin_voor_Radijsstraat_c.q._TuinwijkVervolgens naar de Radijsstraat. Bewoner Bas van Bussel presenteerde hier zijn voorstel voor een eenvoudige maar doeltreffende groene inrichting van vooral de achtertuinen aan de zuidzijde van de straat. Dit als reactie op de kaalslagneiging, die tot nu toe Patrimonium nog al eens vertoond heeft in deze achtertuinen. Met als effect, dat het ecologische beheer van de Radijsstraat zelf wat teniet gedaan dreigde te worden door de aanpak van de achtertuinen. Overigens bleek Patrimonium op papier haar leven al aanzienlijk gebeterd te hebben; de corporatie publiceerde kort geleden een lijst met struiken en bomen, die mede uit ecologisch oogpunt goed in de tuinen gepland zouden kunnen worden.
Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-011 Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-013
Vervolgens naar de Flankeurspoort. Een bewoner legde hier aan het College uit, hoe met ouders, kinderen en het kinderwerk in buurtcentrum Tuinwijk gewerkt was aan het ontwerp voor de speelplek.. De omringende bewoners zijn erg tevreden over deze herinrichting, die als bijkomend voordeel heeft, dat het hinderlijke brom- en scooterverkeer door de poort enorm is verminderd.
Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-015 Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-018
Op naar de Fruitstraat. Maar dat ging zomaar niet; ter hoogte van de Concordiastraat werd de hele optocht gespot door een Lentis-bewoonster, die met name de burgemeester in de stoet ontdekte en deze zover wist te krijgen een bezoek te brengen aan haar huis. Na dit interessante intermezzo toch door naar de Fruitstraat, waar bij de familie Ramsoek uitgebreid van Surinaamse hapjes en een drankje genoten kon worden. Ramsoek slaagde erin het hele gezelschap van zo'n kleine 20 man ordelijk in zijn huis te krijgen (en daarna geheel voldaan er ook weer uit).
Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-022 Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-026
tfl-004 Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-032
Rechtstreeks door naar het Concordiabinnenplein. Hier gaf bewoner Suzanne van Loo en corporatiemedewerker Greetje al Delamy van De Huismeesters uitleg over het energiebesparende karakter van de renovatie van de Concordiabuurt. Iedereen dubbel glas, een zwaar geïsoleerd dak en goede isolatie in de spouwmuren moet nu tot duidelijke besparing leiden. Daarnaast doen 20 bewoners in deze buurt mee aan een extra, persoonlijk besparingsproject. De hele aanpak, mede gefinancierd door de Europese Unie, heeft ook al buitenlandse belangstelling getrokken. Suzanne van Loo informeerde vervolgens bij de burgemeester ,hoe lang hij eigenlijk hier nog burgemeester mocht zijn. Het antwoord hierop ging verloren in een bulderend gelach van alle aanwezigen.
Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-040
Tenslotte werd het bezoek beëindigd in de ontmoetingsruimte van Lentis op Concordiastraat 2. Hier werd door de Lentis-coördinator vermeld, dat de inpassing van het project, na een zorgvuldig informatietraject richting bewoners geen enkel robleem is geweest. Liesbeth van Hoffen vertoonde daarna de filmtrailer van het project: Thuis in de Tuinwijk ; de door bewoners uit te voeren theater- en muziekvoorstelling, die op 30 juni in de Tuinwijk te zien moet zijn. De trailer oogstte (opnieuw) veel applaus.
Collegebezoek_Tuinwijk_13_april_2012-042
Als besluit nam de voorzitter van de Wijkvereniging de gelegenheid te baat om nog op een paar losse eindjes in de Tuinwijk te wijzen, zoals de pogingen van bewoners het gemaaide gras aan de Wilgenlaan toch nog afgevoerd te krijgen; de parkeerproblemen aan de Wilgenlaan en in de rest van de wijk, het feit, dat de Vensterschool nauwelijks meer een rol vervult voor de Tuinwijk en de noodzaak om, vooral in verband met het handhaven van een sociaal netwerk van actieve bewoners, het opbouwwerk in de Tuinwijk te handhaven. Hij bedankte het College voor het bezoek aan de wijk.

Het College gaat zelf dit bezoek nog evalueren, maar het kan nauwelijks anders dan dat de uitkomst daarvan behoorlijk positief zal zijn.

Meer foto's: Klik hier of op de Diaserie
Deze foto's kunnen in groter formaat gedownload worden.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden