Bessemoerstrook_december_2010
(Persbericht gemeente Groningen) De Bessemoerstrook, tussen de Tuinwijk en Paddepoel, wordt een park. Centraal in het groen en centraal tussen beide wijken verrijst een nieuw buurtcentrum. Daarover is de gemeente Groningen in overleg met omwonenden uit beide wijken, verenigd in de werkgroep Bessemoerstrook.

AlfacollegeDe Bessemoerstrook ligt tussen de Dierenriemstraat en de Bessemoerstraat. Aan de noord- en zuidkant staan twee schoolgebouwen. De dependance van de W.A. van Lieflandschool blijft er voorlopig staan. De kosten voor een nieuw schoolgebouw elders zijn te hoog. Op de plaats van het Alfa College komen 32 grondgebonden woningen in de sociale huursector. Daarvoor maken woningcorporatie De Huismeesters en ontwikkelaar Trebbe bouw een plan. De twintig bejaardenwoningen van Nijestee aan de Dierenriemstraat worden gesloopt. Dit terrein wordt bij het park getrokken. Een deel van de Dierenriemstraat wordt fiets- en voetpad.

Jeugdcentrum_Tuinwijk_GroningenHet Buurtcentrum Tuinwijk aan de Bessemoerstraat 2 krijgt een nieuwe plek, centraal in het park. Het is de bedoeling dat dit nieuwe buurtcentrum voor beide wijken wordt: de Tuinwijk en Paddepoel. Het activiteitenprogramma wordt daarmee ook uitgebreid; niet meer alleen voor jeugd en jongeren.
Rond de zomer zijn de plannen voor de Bessemoerstrook volgens planning klaar. In 2012 wordt naar verwachting begonnen met de werkzaamheden. De totale kosten voor de gemeente bedragen 2.850.000 euro.
Overleg_Bessemoerstrook_23_maart

Meer informatie over de Bessemoerstrook: Klik hier

Hieronder vindt u verschillende foto's van de Klankbordgroep Bessemoerstrook. De volgende vergadering is 18 april om 19.30 uur in het buurtcentrum aan de Bessemoerstraat.
Klik op de foto's, druk eerst op F11
Meer foto's: Klik hier of op de Diaserie
Bessemoerstrook_overleg_31_januari_2011_002 Bessemoerstrook_overleg_31_januari_2011_028 Bessemoerstrook_overleg_31_januari_2011_007

Video over de Bessemoerstrook januari 2010
thumb_Video_Naar_buiten

'Naar buiten!' Door Liesbeth van Hoffen. Gesprek met Rob van Gemert, stedenbouwkundige.