Stadsgids_2011-2012De nieuwe Stadsgids 2011-2012 is verschenen. De gids, met veel informatie over de stad en de gemeente Groningen, wordt sinds enkele jaren niet meer huis-aan-huis in Groningen en Hoogkerk verspreid. De Stadsgids wordt alleen nog in verzorgingstehuizen en bij een aantal aanleun-woningen en zorgcentra bezorgd. Het gemeentebestuur heeft dat besloten omdat veel van deze informatie ook op de gemeentewebsite te vinden is: Klik hier.
De oplage is 79.724 exemplaren, vorig jaar was dat 98.550, 3 jaar geleden ook ca 100.000, 5 jaar geleden echter 40.000!
Foto aanklikken, druk eerst F11.
Bewoners in stad en Hoogkerk die toch graag een papieren versie van de Stadsgids willen hebben, kunnen er gratis eentje halen bij de Dienst Informatie en Administratie (DIA) van de gemeente aan de Kreupelstraat 1 of de filialen van de Openbare Bibliotheek.