De rapportage 'Vitale Buurten' is een aanvulling met toegevoegde vragen op de trendrapportage ‘Balans van Stad en wijken'.
De vragen gaan over: voorzieningen voor mensen met een beperking en voor ouderen, en over contacten in de buurt. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de uitkomsten in 2000, 2002 en 2006. 2004 is niet genoemd.

U kunt deze aanvullende rapportage downloaden. Klik op icon Vitale buurten enquete leefbaarheid en veiligheid 2008.pdf (1.1 MB) . Op pag. 7 staan de toegevoegde vragen geformuleerd.
Hieronder een samenvatting door de redactie voor de Tuinwijk

Tevredenheid over voorzieningen voor ouderen.
Op pag 10 staan de uitkomsten
In Tuinwijk is de tevredenheid met 63% wat lager dan het stedelijk gemiddelde van 69%. Volgens de Wijkvereniging  is het voor een klein gebied als de Tuinwijk, waar relatief weinig ouderen wonen,  geen reden tot bezorgdheid. In  de omliggende wijken Padddepoel, Selwerd en bijvoorbeeld ook de Ebbingepoort zijn voldoende ouderenvoorzieningen voldoende dichtbij de Tuinwijk.

Is er gemis aan ouderenvoorzieningen en welke suggesties heeft men?
Er zijn geen suggesties gedaan voor concrete ouderenvoorzieningen.

Toegankelijkheid voor mensen met beperkingen.
In de Tuinwijk vindt 64% de toegankelijkheid goed  (Sted. Gem. is 66%).


De bereidheid om elkaar te helpen
Gemiddeld 92% van de inwoners van Groningen is in het algemeen bereid om elkaar te helpen, hier zijn de verschillen tussen de wijken relatief  klein (tussen 86 en 98%). Bij de andere meer specifieke vragen, hulp bij ziekte en handicap, zijn er meer duidelijke verschillen.  Bij de bereidheid om af en toe hulp te bieden aan buurtgenoten in geval van ziekte of handicap heeft de Tuinwijk de hoogste score, namelijk 75% (Sted. Gem. is 63%). Er is een keerzijde: 17 % van de ondervraagde bewoners in de Tuinwijk is bereid om regelmatige hulp te bieden. Dit is duidelijk lager dan in alle andere wijken (Sted. Gem. is 29 %).

Over het contact met buurtgenoten
Van de ondervraagde Tuinwijkbewoners is de helft tevreden over contacten met buurtgenoten (Sted. Gem. is 66 %). In sommige andere wijken is bijna 80%  tevreden over de contacten in de buurt. In de Tuinwijk zegt 27% van de ondervraagde bewoners dat zij meer behoefte hebben aan contact met buurtgenoten. Dit is duidelijk hoger dan in alle andere wijken. Het stedelijk gemiddelde is in hier 17%.