Bessemoerpark vogelvlucht perspectiefOntwerp: In januari is er een informatieavond gehouden voor de Tuinwijk en Paddepoel Zuid Oost. Bewoners konden hun wensen aangeven ten aanzien van de inrichting van het park en de speelvoorzieningen. De ontwerper heeft hieruit een keuze gemaakt en heeft het in het ontwerp ingepast. Het ontwerp moet nog worden doorgerekend, het kan daarom zijn dat sommige onderdelen niet in het budget passen en daarom komen te vervallen of worden aangepast. Klik hier voor het ontwerp
Het park wordt ecologisch ingericht met speelvoorzieningen die daarin passen: natuurlijk spelen met water, hout, stenen ed.
Aan de randen van het park is plek voor nieuwe bomen zoals fruitbomen. De gemeente overlegt met de Huismeesters over de aanplant rond de nieuwe woningen. Hier kunnen zwarte dennen worden geplant en een rand van heesters
Voor de nieuwbouw van het buurtcentrum moet één boom worden verplant, dit is dit voorjaar al  voorbereid. De haagbeuk gaat dit seizoen al naar de rand van het park aan de kant van de Dierenriemstraat
 
Uitvoering
De uitvoering gaat de komende maanden verder. Nijestee is begonnen met de sloop van de ‘bejaardenwoningen’, dit is eind maart klaar. Eind mei  begint de gemeente met de inrichting van het park.

Nieuwbouw buurtcentrum
Het ontwerp is klaar en wordt verder uitgewerkt. Rond 1 april wordt de bouwaanvraag ingediend met de omgevingsvergunning. De aanbesteding en uitvoering staat gepland voor het najaar van 2013. Oplevering: ca. mei 2014. Het oude buurtcentrum wordt gesloopt als de nieuwbouw in gebruik is genomen.

Fietsstraat
Bij basisschool de Zaaier wordt de Dierenriemstraat ingericht als fietsstraat met éénrichtingsverkeer voor auto’s. er komt een haal en brengstrook voor schoolbusjes met een groene inrichting. Wij overleggen met de school over de uitvoering van de aanpak. Dit wordt gepland in een van de schoolvakanties.
Meer informatie over het project is te vinden op de gemeentelijke wijkwebsite. Klik hier
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden