Burgemeester_Wallage_6_meiOp woensdagavond 6 mei sprak burgemeester Wallage in gezelschap van de leiding van de politiepost aan de Diamantlaan en de stadsdeelcoördinatie van de Dienst RO/EZ met bewoners over de ontwikkeling van de veiligheid in de stadswijken van Noord West. Hier valt de Tuinwijk ook onder. Er waren zo'n 50 bewoners aanwezig.

Sinds drie jaar is er een duidelijke afname van inbraken, diefstallen uit auto's en vernielingen te zien in Noord West, ook in de Tuinwijk. Het nivo begint in de buurt van de stedelijke gemiddelden te komen.
Toch blijft de Tuinwijk nog een van de concentratiegebieden als het om inbraken gaat. De dalende lijn van de inbraken is vooral het gevolg van de systematische aanpak door de politie van de veelplegers. Steeds duidelijker is, dat inbraken dalen, wanneer bekende veelplegers weer een flinke tijd vast zitten.

Inbraakmethode en preventie
Ron_Schaftenaar_chef_politeWat de methoden van inbraak betreft valt op, dat nog steeds 50% plaats vind via opengebroken deuren en ingegooide of uitgesneden ramen.25 % bestaat uit insluipingen via de zg. flippermethode, het openen van het voordeurslot met een plastic pasje. Deze vorm van inbraak komt in de Tuinwijk relatief veel voor, met name in srtudentenhuizen. Het gaat dan altijd om laptops, cd's en kleine elektronische apparatuur.
De gemeente heeft o.a. met studentenorganisaties een apart preventieproject lopen. Wallage merkte dan ook op, dat deze 25% inbraken geheel kan vervallen, wanneer iedereen altijd zijn voordeur op het nachtslot doet (ook overdag wanneer je van huis bent)

Overlast
In de Tuinwijk is er ook nog enigszins extra overlast door vernielingen aan auto's langs de Klaas de Vriezestraat en de Mutua Fidesstraat. Dit hangt mogelijk samen met het feit, dat dit blijkbaar ook enigszins een ""uitgaansroute"" is voor jongeren.

Er werd vanuit meerdere wijken aandacht besteed aan de jongerenoverlast. Zo kwamen de 'hangvaders' in de Tuinwijk ook weer op tafel. Deze groep, tussen 20 en 30 oud, heeft aangegeven dat voor hen geen voorzieningen in de wijk zijn. Het jongerenwerk richt zich op de leeftijdscategorie daaronder. De burgemeester wees er op dat de politie dit probleem niet alleen kan oplossen. Politie, welzijnswerk en bewoners moeten samen naar de beste oplossing gaan zoeken.

Oud- Nieuw
Gesprek_met_Wallage_960Ook was er aandacht voor oud- en nieuw, waarbij vanuit de Tuinwijk in ieder geval om veel tijdiger duidelijkheid over het wel of niet stoken van vreugdevuren werd gevraagd. De bewoners hebben dan meer gelegenheid om de vreugdevuren in zelf in goede banen te leiden. De burgemeester gaf aan, dat het in principe mogelijk blijft om beperkte, gecontroleerde vreugdevuren op vooraf vastgestelde plaatsen te gedogen.
Het bleek, dat de gemeente overweegt de jongerenfeesten mogelijk weer terug te brengen naar de verschillende wijken.

Foto's
Klik op de foto's voor vergroting. Op de middelste foto is Ron Schaftenaar, chef van de politie.


Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden