StinzenplantDe natuur rond de Tuinwijk is nogal gevarieerd. Natuurlijk zullen er mensen zijn die dit bestrijden, maar die hebben ongelijk.
In de onmiddellijke nabijheid van de Tuinwijk bevindt zich het Noorderplantsoen. Daar zijn allerlei zangvogels die in een groot deel van het jaar ons blij maken met hun gezang.
Een tijdje geleden werd onder deskundige leiding van het I.V.N.een wandeling gemaakt door het plantsoen om Stinzenplanten te bewonderen.

Voor diegene die niet weet wat dit voor planten zijn geef ik nog een korte uitleg. Om een paar te noemen: sneeuwklokjes (Galanthus nivalis), holwortel (Corydalis cava), daslook(Allium ursinum), vingerhelmbloem (Corydalis solida), bosgeelster (Gagea pratensis), bosanemoon (Anemone nemerosa), donkere ooievaarsbek (Geranium phaeum)

witte_Judaspenning_middelgrootStinzenplanten werden vroeger zo rond 1600 door kooplieden uit landen als Frankrijk, Spanje en Turkije ingevoerd. Ze werden aangeplant bij borgen , bij stinzen, in kloostertuinen, bij oude boerderijen, in pastorietuinen en op kerkhoven
In Groningen worden deze planten ook wel ‘börgbloumkes' genoemd.
Ook in de Tuinwijk zijn op een paar plekjes stinzenplantjes te vinden, In sommige voortuintjes staan sneeuwklokjes, crocus, groene ossetong, daslook en in de Radijsstraat staat veel witte judaspenning (Lunaria annua) in de lente in bloei.

Helaas verleden tijd.
In de beginjaren van winkelcentrum Paddepoel kon je op de parkeerplaats van het centrum veel kuifleeuweriken zien rondstappen. Helaas is dit fenomeen al lang verleden tijd, dit zou tot nadenken moeten stemmen wat er zoal verloren is gegaan aan natuur de laatste jaren.

Er is nog veel moois te genieten.
IJsvogelWandelend of fietsend door het park Selwerd kun je allerlei leuke vogels ontmoeten:  koolmezen, pimpelmezen, roodborstjes, staartmezen, groenlingen, putters en vinken.
De Paddepoelsterweg is ook bijzonder vanwege de ijsvogel die je daar met een beetje geluk zo nu en dan boven de gracht bij het crematorium kunt zien vliegen op jacht naar voedsel.
Blauwe reigers bouwen daar hun nesten in de hoge bomen en ook de koekoek laat zich daar horen. Nachtegalen zongen daar ooit hun hoogste lied.en misschien nu ook nog wel, dat weet ik niet.

De waterkant.
Dan komen we bij het Van Starkenborghkanaal, ook daar valt regelmatig van alles te beleven, vooral aan watervogels.Wilde eenden, kuifeendjes, aalscholvers en futen maken daar hun opwachting.Het observeren van het baltsgedrag van de futen is zeer de moeite waard.
CitroenvlinderNa een paar honderd meter gaan we linksaf om het gronddepot heen en komen dan bij het Reitdiep. Over het algemeen kun je daar vrij veel vlinders zien vliegen zoals op maandag zes april een paar kleine vosjes, dagpauwoog en een enkele citroenvlinder. Ze hebben de winter overleefd. Hun aanwezigheid daar danken we aan het feit dat er veel brandnetels staan, zonder deze plant kunnen deze vlinders zich niet handhaven. Ze leggen de eitjes op deze plant. De citroenvlinder vindt daar genoeg mogelijkheden om te overwinteren in holle bomen en takkenbossen. Gelukkig is daar verder weinig verstoring.
Door de aanwezigheid van veel vliegen kun je daar regelmatig zwaluwen rond zien vliegen.

In de rietkragen langs het Reitdiep kun je een aantal rietvogels te zien krijgen en horen zoals rietgors, rietzanger, karekiet en als een grote verrassing soms een blauwborstje.
Boven de wildernissen van het gronddepot vliegen roofvogels als kiekendief en buizerd. Het is een prachtig stukje natuur, alleen je moet het wel als zodanig willen zien.

Bij de Dorkwerdersluis bevindt zich sinds enige tijd een prachtige houten bank.
Reitdiep_bij_DorkwerdDeze bank nodigt je uit voor een rustpauze tijdens het wandelen of fietsen en hier heb je een ruim uitzicht over ons mooie Groninger land. Je vermaakt je met de eenden en meeuwen het geluid van de visdiefjes die hun overwintering gebied weer hebben verlaten..
Grote schepen varen in alle rust voorbij, soms wordt je groet naar de schipper beantwoord met en armzwaai vanuit het stuurhuis. Laatst voer er een groot binnenschip voorbij waar op de zijkant van het laadruim vermeld stond: (Hier vaart een file van 81 vrachtwagens ).
Dat zet je aan het denken! Dit schip veroorzaakt heel wat minder stank en herrie dan 81 vrachtwagens.

Dat is het weer voor deze keer
Iedereen de komende tijd veel wandel-en fietsplezier. Let op de gierzwaluwen!
In de Radijsstraat is al een gierzwaluwenkast gekraakt door een paartje spreeuwen, zij horen er ook bij.

Geraadpleegde literatuur : Stinzenplanten in Groningen, van Klaas van Nierop, stadsecoloog. Een boekje dat zeer de moeite waard is

Luit Dijkstra.

Klik op de afbeeldingen om te vergroten

Links:
In de tekst zijn in een aantal namen van bloemen en dieren links gelegd naar afbeeldingen.
Zie ook:
Wikipedia (voer in zoekvenster gewenste bloem of dier in, meestal succes)
Zoom.nl (idem)Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden