Zonne-erenergiemeter(Persbericht 29 oktober) Samenwerking van wijkbewoners, Grunneger Power en Patrimonium groot succes
Een groot deel van de Radijstraat Zuidzijde wordt van zonnepanelen voorzien. Een actie van buurtbewoners, in samenwerking met Grunneger Power en Patrimonium, heeft grote navolging gehad. Deze maand worden 232 zonnepanelen geïnstalleerd op in totaal 58 boven- en benedenwoningen. Het is uniek dat zoveel bestaande huurwoningen van zonnepanelen worden voorzien. Met dit project wordt de Tuinwijk een van de groenste wijken van Groningen.
Klik op de foto, druk eerst F11
Initiatief bewoners
Onder de noemer ‘Tuinwijk in het Zonnetje’ hebben enkele buurtbewoners de mogelijkheden van zonne-energie onderzocht en besproken met Grunneger Power en Patrimonium. Dat leidde tot een concreet voorstel. Dat voorstel is door Patrimonium aan de huurders voorgelegd, waarbij ‘zonne-ambassadeurs’ (enthousiaste bewoners) ook actief zijn geweest in het benaderen en informeren van bewoners. Informatie is ook te krijgen via www.tuinwijkinhetzonnetje.nl
Rendement
Huurders van Patrimonium betalen een lichte huurverhoging in ruil voor lokaal opgewekte zonne-stroom. Hiermee gaat de energierekening per maand meer omlaag, dan de huur omhoog gaat. Afhankelijk van de woonsituatie en het verbruik, kunnen huishoudens tussen de 50 en 100 euro op jaarbasis besparen. In 2014 wordt er naar verwachting 50.000 kWh opgewekt in de Radijsstraat. Dat staat gelijk aan negen jaar lang iedere dag een uur stofzuigen.
De CO2 uitstoot vermindert waarmee Patrimonium meewerkt aan een duurzamer, schoner klimaat. De woningen die meedoen aan het project, krijgen straks energielabel A.
 
Bijzonderheden project
Bijzonder aan het project is dat het om combinaties van boven- en benedenwoningen gaat. Voor dergelijke situaties bestaan geen standaardoplossingen. Het vraagt om een eerlijke verdeling tussen de bewoners van het beschikbare dakoppervlak. Door de grootschalige inkoop kunnen ook eigenaren van woningen in de Tuinwijk profiteren van korting.
Het succes van de actie wordt in de Tuinwijk gevierd met alle buurtbewoners op dinsdag 19 november.
 
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden