Toelichting: In het Heel de Buurt Tuinwijkoverleg bespreken de gemeente, de corporaties en de politie met de bewoners zaken die spelen in de wijk. Heel de Buurt is begonnen in 2004 toen de Tuinwijk in slechte conditie verkeerde. Na het voltooien van de wijkvernieuwing is het Heel de Buurt overleg doorgegaan. Voor de Groningse wijken met wijkvernieuwing is het Nieuw Lokaal Akkoord (NLA) in 2008 gestart vanuit de gemeente en de corporaties. Diverse projecten in de wijk zijn hiermee gefinancierd. Het NLA is nu gestopt. Er zijn nu wijkwethouders die contacten met de wijken onderhouden en budget hebben voor kleine initiatieven. De aanleiding voor deze bijeenkomst is de vraag van bewoners naar extra opbouwwerk en overlegbijeenkomsten van het NLA Wijkteam Tuinwijk en Heel de Buurt Tuinwijk. Hier zijn onderwerpen voorbesproken. Voor deze bijeenkomst was een grotere groep bewoners uitgenodigd om te bespreken en mee te denken over wat er zich in de wijk afspeelt.
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden