De vorige keer hebben we een bezoek gebracht aan de Hortus in Haren. Deze keer blijf ik in de Tuinwijk, daar valt ook genoeg te beleven.Ik kom steeds meer tot de ontdekking dat onze Tuinwijk behoorlijk rijk aan vogels is.
Dat ontdek ik als ik in mijn postzegeltuintje zie hoe veel gevederde vrienden daar komen. In de zomermaanden komen er nog meer vogels bij. Denk hierbij aan de Gierzwaluwen die tegen het einde van april uit Afrika terug keren. Vanuit mijn slaapkamer kijk ik zo de tuin in, die op dit moment nog een puinhoop is. Ik maak de tuin nooit winterklaar. Dat is pure flauwekul, laat het afgevallen blad maar liggen, behalve wanneer het op een gazon ligt. De vogels vinden het heerlijk om onder het afgevallen blad naar insecten te zoeken die zich daar verstoppen. Bovendien leveren die afgevallen en verrotte bladeren in het voorjaar weer voedsel op voor de planten en bomen in de tuin. Wat een boom of plant aan voedsel uit de grond haalt, dat moet er volgens mijn mening ook weer in. Wormen, slakken, bodemdieren en schimmels zorgen er voor dat het afgevallen spul verteerd en zo weer voedsel wordt voor bomen en planten.
 
Een smulpaleis
De vogels die mijn tuin bezoeken worden worden in de watten gelegd. Er is voedsel voor iedereen, van zaden, tot universeelvoer voor insecteneters en pindakaas voor de liefhebbers. Mezen, Vinkjes, Winterkoning en Roodborst komen er aan hun trekken. Roodborst en Winterkoning zijn eenzame gasten, die komen nooit met meerdere exemplaren tegelijk. Ze zijn altijd alleen. Dat zijn dan ook ongeveer de enige vogels die in de wintermaanden zingen. In die periode heeft de zang van Winterkoning en Roodborst alles te maken met het afbakenen van hun voedselgebied. De Roodborst is geen gemakkelijk heerschap, soortgenoten worden niets ontziend weggejaagd. Zelfs de Heggemus krijgt er van langs en dat is toch een vriendelijk vogeltje.
 
Een aardige gast
Een bijzondere gast in mijn tuin is de Grote bonte Specht. Die komt als verrassing. Het is een vrouwtje Ze komt een paar keer per dag langs en doet zich tegoed doet aan één van de soorten pindakaas die er staan voor de vogels. Dat is pindakaas zonder zout, want dat is slecht voor vogels. Het is leuk als zo'n schuwe bosvogel in je tuin komt. Zo is er dagelijks een druk bezoek van vogels in mijn tuin. Dat zijn de Kool-en Pimpelmezen, die soms in grote aantallen langs komen, verder Roodborst, Winterkoning, Heggemus, Vinken, Groenlingen, Merels, Specht, Vlaamse gaai, Ekster, soms de mooie Goudvink en de Boomkruiper als zeldzaamheid. Verder komen er Staartmezen en Turkse tortels. Staartmezen zijn aandoenlijk om te zien. Kleine witte bolletjes met een beetje zwart en een bijna buiten proporties lange staart.
 
Geen Huismus
De Heggemus is geen mus zoals de Huismus, maar door zijn kleur vertoont hij enige gelijkenis. Hij broedt in naald-en loofbossen en zoekt zijn voedsel meestal op de grond. De Specht vertoont altijd een vast ritueel als ze komt. Het is een vrouwtje. Zij vliegt eerst naar een tak in de buurt, dan gaat ze naar de grond, vervolgens klimt ze schoksgewijs tegen de boomstam omhoog waar de voedsel op het voederhuisje ligt, kijkt dan zorgvuldig om zich heen en begint aan de maaltijd.Vervolgens vliegt ze weg als ze de buik vol heeft. Ook de Turkse tortel is een vriendelijk duifje, hij is ingetogen van kleur, grijsachtig met een zwart bandje om de hals en heeft zich jaren geleden vanuit Turkije in ons land gevestigd. De Vlaamse gaai is verzot op de pindaslinger. Hij rooft ook wel eens een jonge vogel, maar hij waarschuwt andere vogels ook als er onraad is. Zo heeft hij ook zijn goede kant. Bovendien is het een mooie vogel. Zo zorgen al die vogels voor veel leven en plezier in de tuin.
 
De lente is in aantocht.
De Koolmezen tonen alweer belangstelling voor de nestkast. Het voorjaar komt dichterbij. De Sneeuwklokjes staan al in bloei, dat is heel plezierig.
 
Iedereen de komende tijd veel wandel-en fietsplezer.
Luit Dijkstra
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden